Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Jog és adatkezelés

ADATVÉDELEM

A Perfekt Zrt. bármely - a weboldalak használata során - tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Perfekt Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Perfekt Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Perfekt Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.
     

A Perfekt Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Perfekt Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Perfekt Zrt. weboldalain feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, -így publikációban, prezentációban való szerepeltetése nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása- kizárólag a Perfekt Zrt. kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges.

A Perfekt Zrt. weboldalain megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

A Perfekt Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalai használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weboldalon keresztül a Perfekt Zrt. részére eljuttatott bármely információ, ötlet a Perfekt Zrt. tulajdonába megy át és azt szabadon felhasználhatja.

A Perfekt Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Perfekt Zrt. adatkezelésre vonatkozó nyilvántartási azonosítói:

01593-0001
Adatkezelés megnevezése: kapcsolatfelvétel a Perfekt szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel

01593-0002
Adatkezelés megnevezése: kapcsolatfelvétel online hírlevélre regisztrálókkal

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
A www.perfekt.hu szerveren elérhető internetszolgáltatás, annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalunkat!
 
Információk:
A PERFEKT Zrt. minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Perfekt Zrt. nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 
A Perfekt Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. A www.perfekt.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A Perfekt Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 
A Perfekt Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
 
A Perfekt Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Perfekt Zrt.-nek, elfogadja, hogy a Perfekt Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Perfekt Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Perfekt Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Perfekt Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
 
Szerzői jog:
A Perfekt Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Perfekt Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Perfekt Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Perfekt Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.