Ugrás a tartalomhoz

Adótanácsadó
55 344 01, E-000026/2013/A028

Adótanácsadó képzésünk célja olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik a pénzügyi, gazdasági, igazgatási terület valamennyi ellenőrzési, vezetési feladatkörét képesek ellátni.

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani a képzést.

További információ Jelentkezem
Eger

2020. november 28. (elindult)

További információ Jelentkezem
Győr


A képzés elindult: 2020.11.30-án

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani.

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni!

További információ Jelentkezem
Tata

A képzés elindult: 2020.12.05

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

 

További információ Jelentkezem
Veszprém

Elindult:2020.09.18.

 

További információ Jelentkezem

Az ADÓTANÁCSADÓ ...

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Adótanácsadó
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • Adó-szakelőadó

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:

 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő +1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő + 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő + 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy
 • felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
 • a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
 • az előzőekben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

 

A képzés időtartama: kb. 1 év (a képzés ütemezésétől függően)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a jog tagozódását, a jogforrások érvényességét és hatályosságát,
 • bemutassa a Magyar Köztársaság jogrendjét,
 • megismertesse a polgári jog alapfogalmait,
 • megismertesse a társasági jog alapjait, a társaságok alapítására és működésére vonatkozó szabályokat,
 • megismertesse a szellemi alkotások rendszerét,
 • megismertesse a munkajog, a munkajog, a szabálysértési jog és bűntető jog alapjait,
 • bemutassa a közigazgatási eljárás szabályait, az adóigazgatás és a közigazgatás kapcsolódásait,
 • ismertesse a hazai és a nemzetközi jog kapcsolatát,
 • bemutassa a közösségi jog forrásait és jogalkotást.

 

10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénzügyi jog rendszerét,
 • megismertesse az eljárási és anyagi jogszabályok közötti viszonyt,
 • megismertesse az egyes adókra vonatkozó jogszabályok alapvető fogalmait, normáit,
 • megismertesse az adózás folyamatát,
 • bemutassa az ellenőrzés típusait, fajtáit, a jogkövetkezményeket,
 • megismertesse a számvitel és adónyilvántartások kapcsolatát,
 • bemutassa az adóügyi együttműködési szabályokat az EU-ban.

 

10768-16 Közvetlen adózási feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a belföldi illetőségű személyek körében a személyi jövedelemadó kötelezettségeket,
 • bemutassa a Magyarországon dolgozó külföldiek személyek körében a személyi jövedelemadó kötelezettségeket,
 • ismertesse az egyéni vállalkozó adózási lehetőségeit,
 • bemutassa a belföldi illetőségű társaságok társasági adó fizetési kötelezettségeit,
 • bemutassa a külföldi vállalkozó adóztatását Magyarországon,
 • megismertesse az elektronikus adóbevallás készítésének szabályait.

 

10769-16 Közvetett adózási feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az általános forgalmi adó szabályait az EU-ra és a magyar szabályozásra vonatkozóan (az adófizetési kötelezettség keletkezése, az adóalap, az adómérték, a termékek és szolgáltatások besorolása az adókulcsok alá, az adó alóli mentesség, számlakibocsátás),
 • bemutassa a nemzetközi fuvarozásra, távolsági értékesítésre vonatkozó szabályokat,
 • megismertesse a különleges eljárásokat az általános forgalmi adó rendszerében,
 • bemutassa a jövedéki szabályozás rendszerét,
 • bemutassa az Uniós vámjogi szabályozást, az Uniós Vámkódex cikkeit a vámjogi szabályozással összefüggésben,
 • megismertesse az elektronikus adóbevallás készítésének szabályait.

 

10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az illetékek szerepét, azok fajtáit, az illetékfizetés alóli mentességeket, a fizetésre kötelezetteket,
 • bemutassa a helyi adók fajtáit, azok alapját és mértékét, megfizetésük módját, az előlegfizetés szabályait, a helyi adófizetési kötelezettség alóli mentességeket és kedvezményeket, a települési adó célját,
 • bemutassa a gépjárművek adóztatásához kapcsolódó szabályozást:
 • belföldi gépjárművek adózása,
 • külföldön nyilvántartott gépjárművek adózása,
 • cégautóadó,
 • megismertesse a környezetvédelmi termékdíj, a környezetterhelési díj, az energiaadó, a kulturális adó, a játékadó, innovációs járulék és a bányajáradék általános szabályait.

 

10771-16 Számviteli feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a számviteli törvényt, a számviteli alapelveket és a számviteli politikát,
 • bemutassa a beszámolás és könyvvezetés kapcsolatát,
 • bemutassa a vállalkozás vagyonát, azok megjelenési formáit és eredetét származását,
 • bemutassa a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat,
 • megismertesse a bizonylatolás szabályszerűségét.

 

10772-16 Adótanácsadási tevékenység (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az adótanácsadás jogi környezetét,
 • bemutassa az adótanácsadást, mint szolgáltatást,
 • bemutassa az adótanácsadói tevékenység folyamatát,
 • tudatosítsa az adótanácsadók feladatát a pénzmosás elkerülésében.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen adózási gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok

 

A) Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: elméleti ismeretek: kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Közvetlen adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

Az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Adótanácsadó végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.