Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide
Képzéskereső
Könyvkereső

Adótanácsadó

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A028

Vizsgajog határozat száma: BPB/012/06091-2/2014

A képzés óraszáma: 280 / 360

A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport:

Szakmai előképzettség:

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő,

55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő,

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 

Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)

 

a) mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy

b) felsőoktatási intézményben szerzett oklevél

ba) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

bb) a ba) pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Az igazolt gyakorlat a szakmai előképzettség után érvényesíthető.

A képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10766-16      Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

10767-16      Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás

10768-16      Közvetlen adózási feladatok

10769-16      Közvetett adózási feladatok

10770-16      Egyéb adózási feladatok ellátása

10771-16      Számviteli feladatok ellátása

10772-16      Adótanácsadási tevékenység


Mivel foglalkozik egy adótanácsadó?

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.

Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.


Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Adótanácsadó, adószakértő
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Megszerezhető végzettség: Adótanácsadó szakképesítés