Ugrás a tartalomhoz

Adótanácsadó
55 344 01, E-000026/2013/A028

Adótanácsadó képzésünk célja olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik a pénzügyi, gazdasági, igazgatási terület valamennyi ellenőrzési, vezetési feladatkörét képesek ellátni.

Helyszín Időpont További információ Jelentkezés
Budapest 2019. május 25-én elindult, még csatlakozhat 2019.09.07.-ig További információ Jelentkezem
Békéscsaba 2019. október További információ Jelentkezem
Debrecen 2019. ősz További információ Jelentkezem
Eger Elindult! Csatlakozás 2019.08.31-ig. További információ Jelentkezem
Győr 2019. október 07. 15:00 (Közgáz Klub) További információ Jelentkezem
Kecskemét Tervezett indulás: 2019. október vége További információ Jelentkezem
Miskolc Jelentkezni lehet a következő képzésre. További információ Jelentkezem
Nyíregyháza 2019. ősz További információ Jelentkezem
Salgótarján Tervezett indítás: 2019. augusztus További információ Jelentkezem
Szeged 2019. augusztus 23. További információ Jelentkezem
Szekszárd 2019.09.20. További információ Jelentkezem
Szolnok A képzés már elindult, de lehet még csatlakozni! További információ Jelentkezem
Szombathely 2019 ősz További információ Jelentkezem
Székesfehérvár 2019. szeptember 27. További információ Jelentkezem
Tata 2019. szeptember 14. További információ Jelentkezem
Veszprém Tervezett kezdés: 2019.ősz További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg Tervezett kezdés: 2019. augusztus 30. További információ Jelentkezem

Az ADÓTANÁCSADÓ ...

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Adótanácsadó
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • Adó-szakelőadó

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:

 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő +1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő + 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő + 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év), vagy
 • mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy
 • felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
 • a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
 • az előzőekben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

 

A képzés időtartama: kb. 1 év (a képzés ütemezésétől függően)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a jog tagozódását, a jogforrások érvényességét és hatályosságát,
 • bemutassa a Magyar Köztársaság jogrendjét,
 • megismertesse a polgári jog alapfogalmait,
 • megismertesse a társasági jog alapjait, a társaságok alapítására és működésére vonatkozó szabályokat,
 • megismertesse a szellemi alkotások rendszerét,
 • megismertesse a munkajog, a munkajog, a szabálysértési jog és bűntető jog alapjait,
 • bemutassa a közigazgatási eljárás szabályait, az adóigazgatás és a közigazgatás kapcsolódásait,
 • ismertesse a hazai és a nemzetközi jog kapcsolatát,
 • bemutassa a közösségi jog forrásait és jogalkotást.

 

10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénzügyi jog rendszerét,
 • megismertesse az eljárási és anyagi jogszabályok közötti viszonyt,
 • megismertesse az egyes adókra vonatkozó jogszabályok alapvető fogalmait, normáit,
 • megismertesse az adózás folyamatát,
 • bemutassa az ellenőrzés típusait, fajtáit, a jogkövetkezményeket,
 • megismertesse a számvitel és adónyilvántartások kapcsolatát,
 • bemutassa az adóügyi együttműködési szabályokat az EU-ban.

 

10768-16 Közvetlen adózási feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a belföldi illetőségű személyek körében a személyi jövedelemadó kötelezettségeket,
 • bemutassa a Magyarországon dolgozó külföldiek személyek körében a személyi jövedelemadó kötelezettségeket,
 • ismertesse az egyéni vállalkozó adózási lehetőségeit,
 • bemutassa a belföldi illetőségű társaságok társasági adó fizetési kötelezettségeit,
 • bemutassa a külföldi vállalkozó adóztatását Magyarországon,
 • megismertesse az elektronikus adóbevallás készítésének szabályait.

 

10769-16 Közvetett adózási feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az általános forgalmi adó szabályait az EU-ra és a magyar szabályozásra vonatkozóan (az adófizetési kötelezettség keletkezése, az adóalap, az adómérték, a termékek és szolgáltatások besorolása az adókulcsok alá, az adó alóli mentesség, számlakibocsátás),
 • bemutassa a nemzetközi fuvarozásra, távolsági értékesítésre vonatkozó szabályokat,
 • megismertesse a különleges eljárásokat az általános forgalmi adó rendszerében,
 • bemutassa a jövedéki szabályozás rendszerét,
 • bemutassa az Uniós vámjogi szabályozást, az Uniós Vámkódex cikkeit a vámjogi szabályozással összefüggésben,
 • megismertesse az elektronikus adóbevallás készítésének szabályait.

 

10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az illetékek szerepét, azok fajtáit, az illetékfizetés alóli mentességeket, a fizetésre kötelezetteket,
 • bemutassa a helyi adók fajtáit, azok alapját és mértékét, megfizetésük módját, az előlegfizetés szabályait, a helyi adófizetési kötelezettség alóli mentességeket és kedvezményeket, a települési adó célját,
 • bemutassa a gépjárművek adóztatásához kapcsolódó szabályozást:
 • belföldi gépjárművek adózása,
 • külföldön nyilvántartott gépjárművek adózása,
 • cégautóadó,
 • megismertesse a környezetvédelmi termékdíj, a környezetterhelési díj, az energiaadó, a kulturális adó, a játékadó, innovációs járulék és a bányajáradék általános szabályait.

 

10771-16 Számviteli feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a számviteli törvényt, a számviteli alapelveket és a számviteli politikát,
 • bemutassa a beszámolás és könyvvezetés kapcsolatát,
 • bemutassa a vállalkozás vagyonát, azok megjelenési formáit és eredetét származását,
 • bemutassa a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat,
 • megismertesse a bizonylatolás szabályszerűségét.

 

10772-16 Adótanácsadási tevékenység (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az adótanácsadás jogi környezetét,
 • bemutassa az adótanácsadást, mint szolgáltatást,
 • bemutassa az adótanácsadói tevékenység folyamatát,
 • tudatosítsa az adótanácsadók feladatát a pénzmosás elkerülésében.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen adózási gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok

 

A) Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: elméleti ismeretek: kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Közvetlen adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Közvetett adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

Az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Adótanácsadó végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.