Ugrás a tartalomhoz

Adóügyintéző
51 344 09, E-000026/2013/A143

Az ADÓÜGYINTÉZŐ ...

Az adóügyintéző alkalmas a vállalkozások, illetve az adóhatóságok adóval kapcsolatos ügyeinek lebonyolításában való közreműködésre, alkalmazva a hatályos adótörvényeket.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Adóbevallási ügyintéző (NAV)
 • Adóellenőr
 • Adóhatósági ügyintéző
 • Adóigazgatási előadó
 • Adókönyvelő (önkormányzati)
 • Adóügyintéző
 • Pénzügyi adóügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Anyagkönyvelő
 • Banki könyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Forgalmi könyvelő
 • Gépkönyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Bérszámfejtő
 • Adóhatósági pénztáros
 • Számlázási ügyintéző

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 160 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

11513-16 Adóigazgatási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az államháztartás rendszerét,
 • bemutassa az adóügyekre vonatkoztató általános és meghatározott adónemekre vonatkozó közigazgatási, adóigazgatási szabályokat,
 • megismertesse az adózó és az adóhatóságok adóügyi feladatait, jogait és kötelezettségeit, az igazgatási folyamatot, a bizonylatolás rendjét, adatszolgáltatás rendszerét, jogkövetkezményeket, jogorvoslatokat,
 • bemutassa az egyes adónemeket és azok alanyait, tárgyát, mértékét kedvezményeket, megismertesse az adózási alapelveket,
 • rámutasson az egyes adóhatóságok feladatának, hatáskörének, illetékességének, működésének, szervezetének, egymással való kapcsolatára,
 • kialakítsa az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét.

 

11514-14 Államháztartási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a kormányzati szektor/államháztartás pénzügyi rendszerének jogi-szabályozási kereteit,
 • bemutassa a közfeladatokhoz kapcsolódó irányítási, tervezési, finanszírozási, elszámolási, ellenőrzési döntések alapjait,
 • felkészítsen a pénzgazdálkodási és az önkormányzati hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában való közreműködésre,
 • felkészítsen a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában való közreműködésre,
 • bemutassa a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozását, végrehajtását és ellenőrzését,
 • felkészítsen a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében való közreműködésre, a vagyonhozamok elemzésére,
 • felkészítsen a vonatkozó jogszabályokban foglaltak költségvetési szerven belüli alkalmazásának eljárásrendjének való előkészítésére.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Államháztartási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adóigazgatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink az Adóügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.