Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide
Képzéskereső
Könyvkereső

Államháztartási mérlegképes könyvelő

 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A029

Vizsgajog határozat száma: BPB/012/06091-2/2014

Képzés típusa: OKJ

A képzés óraszáma:  320 / 400

A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport:

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,

54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző,

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

 

a) korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy

 

b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) - legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy

 

c) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

d) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

e) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy

 

f) a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant)  szakképzettség.

Képzés szakterülete: Közgazdaság

 

Képzés szintje:emeltszintű szakképesítés-ráépülés

 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében:

 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16 Adózási feladatok ellátása

10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása

11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10779-16 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

Mivel foglalkozik az államháztartási mérlegképes könyvelő:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

 

Karrierlehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Számviteli ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Könyvelő (analitikus)

Bérelszámoló

Készlet- és anyagnyilvántartó

Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő

Kontroller

Szervezetirányítási elemző, szervező