Ugrás a tartalomhoz

Államháztartási mérlegképes könyvelő
55 344 02, E-000026/2013/A029

Ajánljuk Önnek ezt a képzést, ha költségvetési szférában pénzügyi-számviteli területen szeretne elhelyezkedni, vagy munkakörének betöltéséhez szüksége van erre a végzettségre.

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Békéscsaba

A képzés elindult: 2020.11.30.

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

További információ Jelentkezem
Debrecen

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani a képzést.

További információ Jelentkezem
Győr


A képzés elindult: 2020.12.18-án

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem indítjuk el a képzést.

További információ Jelentkezem
Salgótarján

Képzés kezdete: 2020.11.14

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni!

További információ Jelentkezem
Tata

A képzés elindult: 2020.11.28.

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg

Elindult 2020.12.04-én!
 

További információ Jelentkezem

Az ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít. Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Számviteli előadó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője*
 • Könyvelő*
 • Kontroller, belső ellenőr*
 • Szervezetirányítási vezető*

 *felsőfokú végzettség megléte esetében

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, vagy 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), vagy 54 344 04 Államháztartási ügyintéző vagy
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
 • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) - legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség.

 

A képzés időtartama: kb. 1 év (a képzés ütemezésétől függően)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • minél teljesebben megismertesse a jogi és közigazgatási alapfogalmakat és bemutassa a gazdasági környezetet a jog sajátos nézőpontjából.

 

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a pénzügyi alapfogalmakat, a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést kapjanak a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot szerezzenek a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban.

 

10775-16 Adózási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerkedjenek az államháztartás felépítésével, ezen belül az egyes alrendszerek finanszírozási forrásaival. Ismerjék meg az adózás alapfogalmait, alapelveit, a különböző adópolitikákat, a jóléti, modern állam működését segítő rendszereket. Követelmény, hogy sajátítsák el a főbb adónemek, mint a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, és a társasági adó legfontosabb jellemzőit.

 

11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alkalmas legyen a számítógépes vállalatirányítási információs rendszerek vállalathoz illeszkedő felépítésére, kialakítására. Segítse a vállalati döntéshozatalt korszerű üzleti intelligencia rendszerek használatával.

 

10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők rendszerszemléletben elsajátítsák a közfeladatokat ellátó államháztartás gazdálkodási rendszerének pénzügyi jogi-szabályozási kereteit, megértsék a gazdálkodási rendszer államháztartási sajátosságait, átlássák a gazdálkodási folyamatokat, azok kölcsönhatását a közfeladatok, a közpénzek tervezésben és felhasználásában.

 

10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő elsajátítsa az államháztartási számvitel ismeretanyagát, a költségvetési számviteli könyvvezetés és a pénzügyi számviteli könyvvezetés eltéréseit és az éves költségvetési beszámoló szerkezetének, tartalmának ebből fakadó sajátosságait.

 

10779-16 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • az államháztartási elemzés rendszerének felvázolása, az alapvető elemzési területek megvilágítása, módszertani megalapozása, hogy a tanulók megismerjék és képesek legyenek alkalmazni azokat az államháztartási sajátosságokra tekintettel felhasználható elemzési módszereket, amelyek megalapozzák a szakmai, pénzügyi-gazdasági döntéseket, segítve azok meghozatalát, végrehajtását, utólagos értékelését. Az elemzés módszerének alkalmazásával megítélhető az államháztartás szervezetének tevékenységének, működésének gazdaságossága, hatékonysága, eredményessége. Az oktatás célja az éves költségvetési beszámolóban, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások és más dokumentumok adatai felhasználásával végezhető elemzések, a menedzsment, az irányító, felügyeleti, ellenőrző szerv, hatóságok, üzleti partnerek és egyéb érintettek, a nyilvánosság számára a szükséges információk bemutatása.
 • az államháztartás külső és belső ellenőrzési rendszerének felvázolása, az ellenőrzések módszertani megalapozása, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal, milyen jelentős szerepe van az ellenőrzésnek - az önellenőrzésnek is - a költségvetési szerv tevékenységeiben és működésében rejlő kockázatok kezelésében, a közfeladatok szabályozott és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes ellátása érdekében.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a résztvevő legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási számviteli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap a számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak, valamint a számviteli törvény államháztartási szervezetekre vonatkozó előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. Az éves költségvetési beszámoló összeállítása. Az államháztartásban sajátosan előforduló számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok

 

A) Elemzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási szervezet tevékenységének, ellátási színvonalának értékelése, elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata, a költségvetési beszámoló, ezen belül az intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése, kiemelten az alaptevékenység maradvány és vállalkozási maradvány vizsgálata.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

B) Ellenőrzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli és adózási önellenőrzésekhez kapcsolódó esettanulmány alapján szakszerű dokumentumok előállítása, illetve az államháztartás szervezetét ellenőrző szervek (belső ellenőr, irányító szerv, Kincstár, KEH, EUTAF, ÁSZ, könyvvizsgáló, adóhatóságok) által tett ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése.

A vizsgafeladat időtartam: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási gazdálkodási - számviteli - elemzési - ellenőrzési feladatok

 

A) Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Államháztartási számviteli feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási számviteli feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási elemzési és ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Államháztartási mérlegképes könyvelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.