Ugrás a tartalomhoz

Banki, befektetési termékértékesítő
51 343 01, E-000026/2013/A030

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani a képzést.

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani.

További információ Jelentkezem

A BANKI, BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ ...

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Banki és pénzforgalmi ügyintéző
 • Banki ügyintéző
 • Banki-, befektetési termékértékesítő
 • Építési hitel ügyintéző
 • Értékpapír kezelő ügyintéző
 • Hitelértékesítő
 • Hitelezési ügyintéző
 • Kisvállalkozói hitelügyintéző
 • Lakáshitel ügyintéző
 • Letéti-számla ügyintéző
 • Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
 • Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
 • Számlavezető ügyintéző
 • Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
 • Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 160 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a banki termékek és szolgáltatások értékesítése során szükséges, hasznos, alkalmazható és előrevivő kommunikációs, termékismeret hasznosítását,
 • a fenti ismeretek megismerésével kialakítsa a készségeket, a hatékony és gyakorlott kommunikációra vonatkozóan.

 

10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az alapvető polgárjogi ismereteket,
 • bemutassa a szerződéskötések, a tájékoztatás és a fogyasztóvédelem az alapvető polgárjogi keretek ismeretében azok értelmezett és tudatos betartásának szükségességét,
 • megismertesse a szektorbeli fő intézmények intézményi, valamint az ezeket körülvevő szabályozási környezetet,
 • megismertesse a biztosítás jogi szabályait a termékek, a szolgáltatások, a szerződések és az ügyletek vonatkozásában,
 • rávilágítson a jogszabályi környezet alkalmazási szintű ismeretének szükségességére, összefüggéseinek átlátására és a jogszabályváltozások értelmezésére.

 

10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése  (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat és az ez által létrejövő, ennek keretében megvalósuló termékeket a termékértékesítő számára,
 • rávilágítson a banki termékek fejlesztésének szempontjaira és szerepére,
 • megismertesse a fizetési rendszerek lényegét, szerepét és funkcióját, a fizetési forgalom hátterén kívül a tényleges ügyleti formákat, fizetési módokat nem az ügyfél, hanem elsődlegesen a szolgáltató intézmény szempontjából,
 • bemutassa a pénzügyi szolgáltatásokat és azok hátterét a termékértékesítő gyakorlati, számítási szempontok szerint.

 

10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a befektetési szektor jellemzőit, szerepét és szereplőit,
 • bemutassa a szolgáltatás nyújtásához szükséges felmérési és információs szükséglet jellemzőit,
 • bemutassa a befektetési szolgáltatás keretében megjelenő ügyleteket és azok összehasonlító jellegét,
 • rávilágítson, hogy a befektetési szektor intézményi környezete a befektetési szolgáltatások alapja, ezért az ismeretek elsajátítása olyan komplex tudást eredményez, mely szektorális változások és a szektor jogi környezetének változása a termékértékesítő számára értelmezhető és munkájába beépíthető legyen.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladat(ok)ra épül és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

 

A vizsgafeladat ismertetése: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Banki, befektetési termékértékesítő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.