Ugrás a tartalomhoz

Bányaművelő
34 544 02, E-000026/2013/A012

A BÁNYAMŰVELŐ ...

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: bányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő munkaszervezési feladatok végrehajtása.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Vájár (segédvájár)
 • Érc és ásvány előkészítő
 • Törő és osztályozó kezelő
 • Jövesztőgép-kezelő
 • Szállítógép kezelő
 • Gépkezelő
 • Rakodógép kezelő
 • Leszórógép kezelő
 • Szivattyúkezelő
 • Bányászati üzemeltető

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 900 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10194-12 Bányagépek működtetése (gyakorlati, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőknek legyenek ismereteik: a gépelemekről, géptanról, villamosságtanról, gépszerkezetekről és földmunkagépekről. Elméleti ismereteiket alkalmazzák a gyakorlatban.

 

10196-12 Bányászati alapismeretek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg a bányászatban használatos anyagokat, szerszámokat, eszközöket, az elméleti oktatáson ismerjék meg termikus tulajdonságokat, elektromos tulajdonságokat, anyagok tulajdonságait, ipari fémeket, könnyűfémeket, kenőanyagokat, korróziót, ipari segédanyagokat, kézi szerszámokat, mérőeszközöket, kézi emelőket, sűrített levegős szerszámokat, villamos kisgépeket, teherkötözést, tehermozgatást. Elméleti ismereteiket alkalmazzák a gyakorlatban.

 

10199-12 Termelési feladatok (gyakorlati, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő legyen képes megszervezni a napi termeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a műszaki üzemi terv előírásainak megfelelően,
 • tudja kezelni a termelésirányítási számítógépes rendszert. Legyen képes az előírásoknak megfelelően vezetni a termelési dokumentációt. A személyi anyagokat, munkaidő nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően napra-készen vezesse. A munkavédelmi oktatások megszervezésében és balesetek kivizsgálásában aktívan működjön közre.

 

11497-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a résztvevő idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját,
 • egyrészt egy alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés a mindennapi élethez kapcsolódó alapvető társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

11500 12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, valamint a résztvevők elsajátítsák a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciákat.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Bányászat művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati, munkafolyamatok, technológiák, a modulok anyagával egyeztetve.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Bányaművelő szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Bányaművelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések