Ugrás a tartalomhoz

Bányaművelő technikus
54 544 01, E-000026/2013/A011

A BÁNYAMŰVELŐ TECHNIKUS ...

Általános szakmai tudással rendelkező technikus, aki ismeri a külfejtéses és a mélyművelésű bányák munkafeladatait és az ott használatos gépek, berendezések üzemeltetését, karbantartását. Ezen munkafeladatok esetén a szén, érc, ásvány, bauxit, kő, homok stb. kitermeléséhez szükséges munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és középfokon ismeri a vezetői munkafeladatokat.

Szilárd ásványok kitermelésével foglalkozik. Munkaköri leírása, utasítások, valamint konkrét munkamegbízás alapján feltárást, letakarítást, előkészítést, termelést, vagy felhagyást végez, jövesztés, biztosítás, rakodás, szállítás részfolyamatokkal. Ismeri a munkahelyének jellemző veszély forrásait, ezeknek megfelelően hoz döntéseket, ad és végrehajt utasításokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Külszíni bányaművelő technikus (aknász)
 • Mélyművelésű bányaművelő technikus (aknász)
 • Szakvezető
 • Bánya-gépkarbantartó irányító
 • Bányamester, gépmester

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10196-12 Bányászati alapismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • képzésben résztvevő ismerje meg a külszíni bányák üzemeltetésével kapcsolatos fogalmakat, tudjon szakszerű megoldásokat találni az üzemvitel során felmerülő feladatokra, imerje meg a tervek gyakorlati végrehajtásához szükséges emberi és műszaki lehetőségeket.

 

10194-12 Bányagépek működtetése (gyakorlati, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • képzésben résztvevő legyen képes a bányagépek, üzemeltetésére, üzemi feltételeinek megszervezésére, ismerje meg a jövesztő, rakodó, szállító gépek gazdaságos alkalmazásának feltételeit, Ismerje a villamos és robbanómotoros hajtás előnyeit, hátrányait.

 

10199-12 Termelési feladatok (gyakorlati, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő legyen képes megszervezni a napi termeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a műszaki üzemi terv előírásainak megfelelően, tudja kezelni a termelésirányítási számítógépes rendszert, legyen képes az előírásoknak megfelelően vezetni a termelési dokumentációt, a személyi anyagokat, munkaidő nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezesse. A munkavédelmi oktatások megszervezésében és balesetek kivizsgálásában aktívan működjön közre.

 

10198-12 Logisztika, karbantartás (írásbeli, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő legyen képes a külszíni bányák termelési igényeihez igazodó termelvény és segéd-anyagok szállításának végzésére , a technológiai folyamatok pontos betartására, tudja a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működtetni a folyamatos és szakaszos szállítóberendezéseket, ismerje a a karbantartási ütemtervek készítésének szükségességét, a próbaüzem és normál üzemmenet dokumentációs feladatait.

 

11420-12 Külszíni bányászat (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő az előző modulokban megismert szabályok segítségével legyen képes a bányagépek folyamatos, biztonságos, gazdaságos működését biztosítani. Ismerje a napi, heti karbantartási gépellenőrzési feladatokat. Rendelkezzen a bányagépek folyamatos működtetéséhez szükséges gyakorlati és elméleti ismeretekkel. A szükséges termelési dokumentumok pontos vezetésével szolgáltasson adatokat a termelésirányítók felé.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külszíni bányászati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Külszíni jövesztő, szállító, feldolgozó és egyéb gépek kezelése, karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külfejtési műveletek, munkafolyamatok

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Bányaművelő technikus szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Bányaművelő technikus végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések