Ugrás a tartalomhoz

Boltvezető
35 341 01, E-000026/2013/A061

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem
Szombathely

2020. november

További információ Jelentkezem
Veszprém

Tervezett kezdés: 2020.ősz

További információ Jelentkezem

A BOLTVEZETŐ ...

Képes:

 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Ajándékkereskedő
 • Dohányáru-édesség kiskereskedő
 • Dohány-bazárkereskedő
 • Drogériai kereskedő
 • Édesség kereskedő
 • Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
 • Építőanyag kereskedő
 • Fodrászcikk kereskedő
 • Használtcikk-kereskedő
 • Háztartásifelszerelés-kereskedő
 • Hírlapárus, trafikos
 • Kultúrcikk-kereskedő
 • Rádiótelefon kereskedő
 • Vegyes iparcikk kereskedő
 • Vegyeskereskedő
 • Áruházi osztályvezető
 • Áruházi részlegvezető
 • Szupermarket részlegvezető
 • Ajándékkereskedő
 • Boltvezető

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó, vagy 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés, vagy 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés. Vagy a korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 140 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők képesek legyenek meghatározni a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és választékát. Tudják kiválasztani a számukra legkedvezőbb beszerzési forrásokat és megkötni a szerződést, valamint megrendelni az árut. Legyenek képesek ellenőrizni a számlát, kiegyenlíteni az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét, tudjanak gazdálkodni a készlettel, kialakítani a fogyasztói árat és banki tranzakciókat végezni. Igazodjanak el az adózás rendszerében.
 • a résztvevők ismerkedjenek meg a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a vezetéselméletekből származó vezetési módszerekkel.
 • a résztvevők az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tárgyban felkészítést kapnak az áruforgalomhoz kap-csolódó tervezési, irányítási és elemzési feladatokból.

 

11394-12 Kisvállalkozások működtetése (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megismerje a vállalkozásoknál alkalmazandó fogalmakat, a vállalkozás beindí-tásának, működésének általános szabályait, a vállalkozási formákat. Ismerje meg továbbá a vállalkozást meghatározó üzleti tervet és a piacot közvetlen befolyásoló erőket, eszközöket.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:

 • Egy üzleti levél elkészítését
 • Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését
 • Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
 • Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
 • Munkaerő, és létszámgazdálkodás
 • Költséggazdálkodás
 • Árképzés


A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

 • A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
 • A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
 • A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
 • A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
 • A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok


A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

 

A Boltvezető szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Boltvezető végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.