Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi számvitel példatár

Szerző: Dr. Veress Attila – Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Kardos Barbara – Dr. Sisa Krisztina Andrea – Dr. Szijártó Boglárka – Dr. Török Martina Zsófia
Kategória: szakkönyv
Témakör pénzügy, számvitel
A kiadvány nyelve: magyar
Megjelenési forma: papír alapú
Raktári szám: 024-P/21
Címkék: számvitel, példatár, pénzügy
Megjegyzés: ÚJ

Internetes ár:

4 950 Ft

Bolti ár: 5 500 Ft


Részletes ismertető:

A szerzők - a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számvitel Tanszékének főállású oktatói - többéves oktatási és gyakorlati tapasztalatukat használták fel a példatár megírásához.

Az első fejezet a „Pénzügyi számvitel 1” (Az egyes mérlegcsoportok számvitele) tantárgy­nak (tantárgyrésznek) megfelelően az egyes mérlegcsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események könyvviteli elszámolására és a kapcsolódó értékelési feladatokra helyezi a hangsúlyt. A második fejezet a „Pénzügyi számvitel 2” (A beszámoló összeállítása) tantárgy­hoz (tantárgyrészhez) kapcsolódóan a beszámoló (éves beszámoló, egyszerűsített éves be­számoló és mikrogazdálkodói beszámoló) összeállításának munkafázisaihoz illeszkedő számviteli feladatokat dolgozza fel „iskolapéldáin” keresztül.

Az egyes fejezetekhez tartozó példákat a szerzők két alfejezetre osztották. Az elsőbe a tanórai megoldásra ajánlott feladatok kerültek. A másodikban gyakorló feladatok találha­tók részletes megoldással együtt, ezáltal elősegítve az otthoni, önálló tanulást. A szerzők az oktatásban minden képzés esetében kiemelten fontosnak tartják az egyes gazdasági események mérlegre és az eredménykimutatásra gyakorolt hatását. Éppen ezért a gyakorló feladatokhoz kapcsolódó gazdasági események könyvviteli elszámolását az érintett fő­könyvi számlák számlaszámának és a főkönyvi számla megnevezésének feltüntetésé­vel közöltük, ezáltal minden gazdasági esemény könyvelése esetében az érintett mérleg-, illetve eredménykimutatás sor is jól beazonosítható.

A jelen példatár, valamint a „példatársorozathoz” tartozó Bevezetés a számvitelbe (Szám­vitel alapjai) példatár feladatai lefedik az új rendszerű Mérlegképes könyvelő képzés számvitel követelménymoduljaihoz („Könyvviteli ismeretek”, „Pénzügyi számvitel”, „Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése” modulok) kapcsolódó – kötelező tematika szerinti – ismeretanyag egy részét, valamint kiválóan használható a Pénzügyi-szám­viteli ügyintéző képzés „Könyvvezetés és beszámolókészítés” és a régi rendszerű Mérlegképes könyvelő képzés „Számviteli feladatok a gyakorlatban” követelménymoduljaihoz is.

A példatárat ajánljuk a régi és az új rendszerű mérlegképes könyvelő és a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésekhez, valamint minden fórumra, ahol a hallgató (tanuló) a számvitel alapjainak elsajátítását követően a pénzügyi számvitellel kezd el ismerkedni.