Ugrás a tartalomhoz

Cross-cultural communication

Szerző: Polyák Ildikó
Kategória: nyelvkönyv
Témakör nyelvkönyv
A kiadvány nyelve: magyar
Megjelenési forma: papír alapú
Raktári szám: 101/2004
Címkék: kommunikáció, angol nyelv
Megjegyzés:

Internetes ár:

510 Ft

Bolti ár: 1 020 Ft


101/2004 Cross-cultural communication

A könyv a kultúraközi kommunikáció iránt érdeklődőknek, az azt főiskolai szinten tanulóknak szól, s egyúttal munkafüzetként is szolgál, azaz a tankönyvi vonalat feladatok szakítják meg. A feladatok többféle célt szolgálnak: feltárják az olvasó előzetes ismereteit, kutatják nézeteit, értékeit, attitűdjeit stb., a tárgyalt témával kapcsolatos reflexióra késztetnek, illetve olyan eseteket, szituációkat, dialógusokat, statisztikákat mutatnak be, amelyek kapcsán az olvasók/hallgatók megvizsgálhatják az elméleti anyag érvényességét és megbízhatóságát. A könyv a témakör általános bevezetése után a kultúra fogalmát, alkotóelemeit és különböző szintjeit tárgyalja. A II. fejezet középpontjában a kommunikáció áll; bemutat egy olyan kommunikációs modellt, amelyből világossá válik a kommunikáció társadalmi, ezáltal kulturális beágyazottsága, majd sorra veszi a szóbeli kommunikáció lehetséges kulturális eltéréseit, és szemlélteti a nonverbális kommunikáció fontosságát. A kommunikáció sikertelenségének okai között kiemelt helyen tárgyalja a percepció, az attribúció, a sztereotípia és az előítélet szerepét. Foglalkozik a nyelv és kultúra interdependenciájával, kitér a különböző közösségfogalmalra, valamint a nyelvi sajátosságok kulturális fontosságára. Végezetül a nemzeti kultúrák összehasonlításának lehetőségeit mutatja be azon elméletek, fogalmak, modellek segítségével, amelyek az interkulturális kommunikáció tudományának gerincét képezik. A könyv célja, hogy erősítse a más kultúrákra való nyitottságot, fejlessze a kulturális tudatosságot (a saját kultúra ismeretét), és megtanítson olyan fogalmi kereteket, amelyek segítségével bármely kultúra megismerhető és megérthető. Mindezt abban a reményben teszi, hogy segítségével az olvasó alkalmassá válik a más kultúrájú emberekkel való sikeres együttműködésre.