Ugrás a tartalomhoz

Fenntartható és zöld közbeszerzés

Szerző: Dr. Bakonyi József – Dr. Barna Orsolya – Dr. Havas-Kovács Gabriella
Kategória: szakkönyv
Témakör egyéb
A kiadvány nyelve: magyar
Megjelenési forma: papír alapú
Raktári szám: 929/2012
Címkék: közbeszerzés, fenntarthatóság, környezetvédelem
Megjegyzés:

Internetes ár:

1 400 Ft

Bolti ár: 2 800 Ft


dr. Bakonyi József–dr. Barna Orsolya–dr. Havas-Kovács Gabriella:
Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Tapasztalatok szerint az uniós tagállamokban az állami, közigazgatási intézményekben már hosszabb idő óta terjed a közbeszerzések „zöldítésének” igénye és gyakorlata, azaz a környezetvédelem követelményeinek való megfelelés. A közszféra ugyanis egyre nagyobb energia- és termékfogyasztó, költségvetésének növekvő hányadát, mintegy 45-65 százalékát közbeszerzések útján költi el.
Az Európai Bizottság 2009-ben, majd 2011-ben folytatott vizsgálatot a zöld közbeszerzések elterjedéséről, valamint arról, hogyan alkalmazzák az egyes országokban az uniós követelményeket a közigazgatás egyes szintjein. A megállapítások és leszűrt következtetések az egyes államokra nézve az eltérések mellett sok közös vonást mutatnak, és arra utalnak, hogy az általános trend pozitívumai mellett igen sok a teendő még a közbeszerzések zöld irányelveinek, környezetvédelmi szempontjainak erősítésében.
A szerző igen részletesen bemutatja a hazai zöld közbeszerzések jellemzőit. Figyelme kiterjed a kis- és középvállalatok részvételére a közbeszerzésekben, bemutatja az új közbeszerzési törvény alapvető rendszerét, a környezetbarát és fenntartható közbeszerzések beépülésének lehetőségeit, a piackutatás jelentőségét, az életciklus-költségelemzést mint a közbeszerzési tervezés eszközét, konkrét példával is illusztrálva. Az új Kbt. kapcsán a szerző külön fejezetben kitér az ajánlatkérők által készítendő zöld közbeszerzési szabályzatokra.
Képet alkothatunk az Európai Közösségek Tanácsa által elfogadott és nemzeti szinten önkéntesen alkalmazható környezetvédelmi célok érdekében megalkotott minőségügyi szabványokról (EMAS I-II), mely bizonyította hatékonyságát a szervezetek környezeti teljesítményének javítása terén. Külön erénye a könyvnek a zöld közbeszerzések hazai elősegítésén dolgozó szervezetek bemutatása.
A kötet – a kiadó és a szerző szándéka szerint is – remélhetőleg hatékonyan elősegíti a zöld közbeszerzések hazai elterjedését, és segítséget nyújt majd a zöld közbeszerzési szakemberek oktatásában is.

Kapcsolódó anyagok