Ugrás a tartalomhoz

Dísznövénykertész
szakképesítés azonosító száma: 08125001

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

További információ Jelentkezem

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • önállóan megtervezni, megszervezni a dísznövények termesztési folyamatait,
 • elvégezni a növények telepítését,
 • gyomirtást, öntözést és növényápolási munkát végezni,
 • ellátni a dísznövények szaporítási feladatait,
 • növényelhelyezési szaktanácsot adni.

 

A DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Szaporítóanyagot előállítani és ültetni.
 • Dísznövényeket ápolni és kezelni.
 • Talajelőkészítést végezni.
 • Tápanyag-utánpótlást, növényápolási munkát végezni, ellátni az öntözési feladatokat.
 • Talajvédelmi munkát és gyommentesítést végezni.
 • Növényvédelmi feladatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével ellátni.
 • Dísznövény kitermelést áruvá készítését végezni.
 • Megfelelően használni és karbantartani a tevékenységhez szükséges gépeket és eszközöket.
 • Növényalkalmazási és ápolási szaktanácsot adni.
 • Tevékenységét digitális eszközökkel is dokumentálni.
 • Alkalmazni a munka-, tűz- és környezetvédelem szabályokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A dísznövénykertész szakember a mezőgazdaság és erdészet ágazatán belül faj és fajtaismerettel rendelkezik, önállóan megtervezi, illetve megszervezi a dísznövények (egynyári-, két-nyári-, évelő dísznövények, az örökzöld és lombhullató fás szárú dísznövények, valamint növényházi dísznövények) termesztési és értékesítési folyamatait. Tudatos szakemberként számításokat végez, számításai során ismeri a szakmai szoftverek használatát. A dísznövények szaporítási feladatait ellátja, előkészíti a szaporítóanyagot, elvégzi a növények telepítését, illetve az ahhoz szükséges talajelőkészítési és talajvédelmi munkálatokat és a tápanyagutánpótlást. Kiválasztja az adott dísznövényekhez megfelelő növénytermesztési technológiákat. Növényalkalmazási és növényelhelyezési szaktanácsot ad. Gyomirtást, öntözést és növényápolási munkát végez. Megfelelően használja és karbantartja a dísznövénytermesztés tevékenységéhez szükséges eszközöket, gépeket a tevékenységhez kapcsolódó baleset-, munka-, és környezetvédelmi előírások betartása mellett. Csapatmunka során együttműködik a feladatban résztvevőkkel és figyelembe veszi az egymásra épülő munkafolyamatoknál a többiek feladatait a hatékony munkavégzés érdekében, de önálló munkavégzésre is képes a munkafolyamatok során.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 800 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Dísznövényismeret

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével

 • megismerje a növények külső- és belső tulajdonságait, életfolyamataik működését,
 • a növények és környezetük kapcsolatát,
 • a dísznövények rendszerezését,
 • felismerje és kettős nevezéktannal megnevezze a különböző csoportokba tartozó dísznövényeket.

 

Dísznövénytermesztés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével

 • képes legyen önállóan végezni a növényházban és szabadföldön termesztett dísznövények termesztési feladatait.

 

Műszaki ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével

 • elsajátítsa a dísznövénytermesztésben használt eszközök, erő- és munkagépek kezelését, karbantartását
 • képes legyen a dísznövénytermesztésben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára,
 • a termesztőberendezések, öntözőrendszerek szakszerű üzemeltetésére,
 • karbantartási feladatok, egyszerűbb javítások elvégzésére.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

 • Faiskolai kertész

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Parkgondozó
 • Kerti munkás
 • Növényházi munkás