Ugrás a tartalomhoz

Élelmezésvezető
52 811 01, E-000026/2013/A226

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Nyíregyháza

2020.12.19-én elindult a képzés.

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni!

További információ Jelentkezem

Az ÉLELMEZÉSVEZETŐ ...

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Élelmezésvezető

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 500 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő sajátítsa el az Élelmezésvezető munkakör ellátásához szükséges alapvető táplálko-zástudományi ismereteket.

 

11629-16 Élelmezéstervezés (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő sajátítsa el az élelmezéstervezéssel kapcsolatos ismereteket.

 

11627-16 Élelmezési menedzsment (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő sajátítsa el az élelmezési üzem működésével és működtetésével kapcsolatos ismereteket.

 

11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő elsajátítsa a közékeztetéssel kapcsolatos minőségbiztosítási ismereteket.

 

11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő tanulmányozza a közétkeztetés specialitását egy gyermekintézmény, egy idősotthon és egy kórház élelmezési üzemében és kapcsolódjon be egy élelmezési üzem munkájába.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési étlaptervezés

A vizsgafeladat ismertetése: Adott korcsoport számára tervezzen 10 napos mintaétlapot megadott hónapra, 5 étkezéssel. Szoftver segítségével dolgozza ki 3 egymást követő nap100 személyes anyagkiszabását, és számítsa ki az egy főre jutó energia és tápanyagértékeket (fehérje, zsír, szénhidrát), nátrium és koleszterin mennyiséget. Korrigálja a rendeletben előírt korcsoporti igényekhez +/- 5% különbséggel. Nevezze meg az adott étkezés allergén komponenseit!

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési ügyvitel

A vizsgafeladat ismertetése: Két részből álló ügyviteli feladat végzése:

- Adott közétkeztetési intézmény élelmezési normájának, létszám adatainak és étlapjának ismeretében végezze el a következő számításokat

napi felhasználható nyersanyagköltség meghatározása,

anyagkiszabás elkészítése

napi felhasznált nyersanyagköltség

értékelés

Az adatok ismeretében végezze el a szükséges korrekciót.

- Minimum 5 féle gazdasági számítás, (pl. tisztítási veszteségszámítás, technológiai veszteségszámítás, raktár elszámoltatás, raktárnyilvántartás számításai, stb.)

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: : Táplálkozástudomány – Élelmezés – Minőségbiztosítás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza:

Táplálkozás-élettan és epidemiológia, Életkorok táplálkozási igényei, Alapdiéták általános ismeretei, Élelmiszer áruismeret, Közétkeztetési konyhatechnológia, Diétás-ételkészítési konyhatechnológia, Közétkeztetési étlaptervezés, Műszaki ismeretek, Közétkeztetési üzemszervezés-vezetés elmélet, Gazdálkodási ismeretek, közétkeztetési ügyvitel, Élelmezési és táplálkozási szoftverek, Közétkeztetési jogi ismeretek, Élelmiszerlánc-biztonság, Élelmezés minőségirányítása

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink az Élelmezésvezető végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.