Ugrás a tartalomhoz

Élelmiszer-, vegyiáru eladó
31 341 05, E-000026/2013/A062

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. november

További információ Jelentkezem
Szombathely

Várható kezdés: 2020. május

További információ Jelentkezem
Veszprém

Tervezett kezdés: 2020.ősz

További információ Jelentkezem

Az ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ ...

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
 • Zöldség-, gyümölcs eladó
 • ABC-eladó
 • Áruházi eladó
 • Élelmiszerbolti eladó
 • Árupénztáros

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 240 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11691-16 Eladástan (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők elméletben megismerjék a vásárlói típusokat, a velük szembeni helyes eladói magatartást. Az eladóval szemben támasztott követelmények mellett a testbeszéd jelentőségét és az eladási technikát is megismerik,
 • a résztvevők legyenek képesek úgy értékesíteni az árukat, hogy az eladási folyamat elméleti anyagát alkalmazzák magyar és idegen nyelven.

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék az árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék és tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat,
 • a résztvevők legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek értékesíteni az árukat, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi szabályokat, valamint üzemeltetni az érté-kesítés során használt gépeket, eszközöket.

 

10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők elsajátítsák az élelmiszerek jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani azokat. Ismerjék az élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az élelmiszerbiztonsági előírásokat és tudják vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat. Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi csoportosítására jellemzői alapján, legyenek tisztában a tárolási követelményekkel,
 • a résztvevők mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztócentrikus szemlélet kialakítását a képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:

 • mennyiségi áruátvétel,
 • minőségi áruátvétel,
 • árváltozás/ leltározás
 • visszáruzás
 • áruátadás más boltnak
 • árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 • áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
 • pénztárnyitás
 • pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 • pénztárzárás


A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása. az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás.

A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

 

Az Élelmiszer-, vegyi áru eladó szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Élelmiszer-, vegyi áru eladó végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.