Ugrás a tartalomhoz

Energiaátalakító-berendezés kezelője
32 582 02, E-000026/2013/A015

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ENERGIAÁTALAKÍTÓ-BERENDEZÉS KEZELŐJE)
(OKJ 32 582 02, E-000026/2013/A015)

 

Az ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ENERGIAÁTALAKÍTÓ-BERENDEZÉS KEZELŐJE) ...

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Energiaátalakító-berendezés kezelője

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 60-90 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő képessé váljon áttekinteni a gépkezelői feladat ellátásához szükséges dokumentumokat, bejegyezéseket írni a munkagép naplóba, ismerje és használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket, műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végezzen.

 

10446-16 Energiaátalakító-berendezés kezelő speciális feladatai (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő képessé váljon a munkaterületen elvégezni a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését, az adott munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválasztani, ellenőrizni és használni. Szükség szerint csatlakoztatni tudja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez. Képes legyen energiaellátó gépet üzemeltetni és energiaellátó géppel munkát végrehajtani

 

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.
 • A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.
 • Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez.
 • Energiaellátó gépet üzemeltet.
 • Energiaellátó géppel munkát hajt végre.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

 

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

 

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

Energiaátalakító-berendezések

Áramfejlesztő, áramforrás

Biogáz hasznosító berendezés

Gázkompresszor

Gőzfejlesztő

Hegesztő aggregát

Hőlégfúvó

Légsűrítő

Szárító berendezések

Egyéb energia átalakító berendezés