Ugrás a tartalomhoz

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
35 522 03, E-000026/2013/A084

Az ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ ...

Feladata: erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, és

a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasút villamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,


valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő


Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 • (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, (36.) Épületvillamossági technikus,
 • (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 • (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus


valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,


szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet alapján

 • 54 523 04 Mechatronikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,
 • 54 523 01 Automatikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,
 • 35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó,
 • 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus.


Mérnök:

villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,
 • létesítmények villamosítása és automatizálása,


amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

 • Elosztó berendezések és védelmek
 • Védelmek és automatikák
 • Túláramvédelem
 • Kapcsolástechnika
 • Nagyfeszültségű technika és berendezések
 • Szigeteléstechnika
 • Villamos művek
 • Villamosenergia-átvitel
 • Villamos energetika
 • Villamosenergia-ellátás
 • Villamos gépek és alkalmazások
 • Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 • Villamos kapcsolókészülékek
 • Villamos készülékek
 • Energetikai villamos készülékek és berendezése
 • Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 • Épületenergetika
 • Villamos energia-átalakítók
 • Villamos berendezések üzemvitele
 • Megújuló energiaforrások

 

Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 80 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11267-12  Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse a vonatkozó jogszabályokban előírt minősítések és időszakos felülvizsgálatok elvégzésére.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít


A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Tesztfeladat:

 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Villamos áram élettani hatásai, műszaki mentés és elsősegélynyújtás
 • Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: A szakterületet érintő hatályos jogszabályok

 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
 • Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
 • A felülvizsgálat módszerei és tartalma
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

Az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések