Ugrás a tartalomhoz

Erőművi gőzturbina gépész
51 522 01, E-000026/2013/A250

Az ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ ...

A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő való biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Erőművi gőzturbina gépész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 320 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő az erőművi gépek üzemeltetésének alapvető feltételeit elsajátítsa. Képes legyen a biztonságtechni-kai előírások betartására, a működtetéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítésére. Ismerje a kapcsolódó szakmai zsargont és jelölési rendszert, tudjon szakszerűen kommunikálni a Hatóságokkal.

 

11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő az erőművi gőzturbina ellenőrzéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges ismereteket elsajátítsa és képes legyen azokat alkalmazni a munkavégzés során.

 

11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő a gőzturbina karbantartásához és az üzemzavar-elhárításához szükséges ismereteket elsajátítsa és képes legyen azokat alkalmazni a munkavégzés során.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Erőművi gőzturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbina-védelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

 • Hőenergetika alapjai
 • Villamos energetikai alapismeretek
 • Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek
 • Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése
 • Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására
 • Gőzturbina kezelők feladatai
 • Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek
 • Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
 • Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai
 • Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek


A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink az Erőművi gőzturbina gépész végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.