Ugrás a tartalomhoz

Erőművi kazángépész
51 522 02, E-000026/2013/A248

Az ERŐMŰVI KAZÁNGÉPÉSZ ...

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Blokk-segédgépész
 • Erőműgép berendezés kezelő
 • Erőművi kazánkezelő
 • Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő (központi irányítótermi)

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 320 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő az erőművi gépek üzemeltetésének alapvető feltételeit elsajátítsa. Képes legyen a biztonságtechni-kai előírások betartására, a működtetéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítésére. Ismerje a kapcsolódó szakmai zsargont és jelölési rendszert, tudjon szakszerűen kommunikálni a Hatóságokkal.

 

11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő az erőművi kazán ellenőrzéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges ismereteket elsajátítsa és képes legyen azokat alkalmazni a munkavégzés során.

 

11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő az erőművi kazán üzemeltetéséhez szükséges ismereteket elsajátítsa és képes legyen azkat alkal-mazni a munkavégzés során.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

 • Hőenergetika alapjai
 • Víz-gőz állapotjelzők
 • Víz- gőztermelés elmélete
 • Villamos energetikai alapismeretek
 • Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
 • Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek
 • Kazán felépítése, szerkezete
 • Kazán kiszolgáló és segédberendezések
 • Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot
 • Kazán hatásfok, kazán veszteségek
 • Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén


A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

 

 

Az Erőművi kazángépész részszakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Erőművi kazángépész végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.