Ugrás a tartalomhoz

Erősáramú berendezések felülvizsgálója
35 522 02, E-000026/2013/A085

Az ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLÓJA ...

Feladata: erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Erősáramú berendezések felülvizsgálója

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, és

a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasút villamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,


valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő


a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 •  (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 •  (36.) Épületvillamossági technikus,
 •  (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 •  (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus


valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
 • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
 • villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
 • villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
 • az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

 • Elosztó berendezések és védelmek
 • Védelmek és automatikák
 • Túláramvédelem
 • Kapcsolástechnika
 • Nagyfeszültségű technika és berendezések
 • Szigeteléstechnika
 • Villamos művek
 • Villamosenergia-átvitel
 • Villamos energetika
 • Villamosenergia-ellátás
 • Villamos gépek és alkalmazások
 • Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 • Villamos kapcsolókészülékek
 • Villamos készülékek
 • Energetikai villamos készülékek és berendezése
 • Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 • Épületenergetika

 

Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 90 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11268-12 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse a vonatkozó jogszabályokban előírt minősítések és időszakos felülvizsgálatok elvégzésére.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrzi
 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti
 • Áramköri rajzokat felvételez
 • Túláramvédelmet értékel
 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít


A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
 • Tűz- és robbanásveszélyesség
 • A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
 • Villamos hálózatok felépítése


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
 • Tűz- és robbanásveszélyesség
 • A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
 • Villamos hálózatok felépítése
 • Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése
 • Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
 • Villamos célműszerek használata
 • Villamos mérések


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

Az Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Erősáramú berendezések felülvizsgálója végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések