Ugrás a tartalomhoz

Fotográfus és fotótermék-kereskedő
54 810 01, E-000026/2013/A009

A FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ ...

A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan, fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fényképezés különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Fényképész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 900 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11656-16 Optikai alapismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő elméleti felkészítése a felvétel készítési folyamat során felmerülő optikai ismeretek elsajátítására,
 • a résztvevő ismerje meg, és legyen képes a gyakorlatban alkalmazni a különböző optikai testek látható fényre gyakorolt hatását. Ismerje a látható fény természetét és az optikai eszközök képalkotó tulajdonságait.

 

10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a vállalkozásokkal és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban. Ismerje meg a vállalkozások szabályozási környezetét, legyen tisztában az alapvető munkajogi fogalmakkal és szabályokkal. Legyen tisztában a kereskedelmi egységek működési szabályaival és az egyes kapcsolódó áruforgalmi, pénzforgalmi tevékenységekkel.

 

11775-16 Fotográfusi eszközök jellemzése (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megismerje a különböző fotográfiai eszközök technikai jellemzőit, működésük módját és a fényképezőgépek fejlődés történetét,
 • a résztvevő a technika elsajátítása és helyes használata során megtanulja kiválasztani a megfelelő eszközöket saját mondanivalójának kifejezéséhez a fotográfiai feladat érdekében. Eszköz elméleti tudását a gyakorlat folyamán mélyíti el.

 

11776-16 Fotográfia elmélete (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen a digitális eszközök felépítéséről, használatáról, és alkotó munkáját, fotográfiai feladatait magas színvonalon képes legyen ellátni. A kidolgozási technikák ismeretének birtokában használni tudja alkotó munkájában a kémiai alapú kidolgozási folyamatokat,
 • a résztvevő képes legyen a különböző fotótörténeti korok és társadalmi változások között összefüggéseket találni, következtetéseket levonni.

 

11783-16 Fotográfia gyakorlata (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő képes legyen önállóan fotográfiákat és mozgókép felvételeket készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát és utómunkálatokat végezni,
 • a résztvevő elképzeléseit, koncepcióját szabadkézi rajzban, vázlatokban, műszaki rajzban, ill. digitális eszközöket használva képes legyen megjeleníteni. Képes továbbá kiállítást tervezni, rendezni, digitális prezentációt készíteni,
 • a résztvevőket megismertetni a nyomtatott kommunikáció és információterjesztés fejlődésével és lehetőségeivel. Alapot adni a nyomdaipariban alkalmazott mértékrendszerek, fogalmak és a számítástechnika speciális programjainak megisme-réséhez.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és portfolió bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgaremek digitális és nyomtatott formában, portfolió digitális és, vagy nyomtatott formában történő ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ábrázolás, képalkotás, számítógépes képfeldolgozás, termékismertetés

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladat alapján képalkotás, képfeldolgozás, utómunka, nyomtatás, digitális tükörreflexes gép ismertetése, áruajánlás

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfia elmélete modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Fotográfus és fotótermék-kereskedő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.