Ugrás a tartalomhoz

Fotográfus és fotótermék-kereskedő
54 810 01, E-000026/2013/A009

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Budapest

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem
Békéscsaba

Tervezett indulás: 2020. tavasz

További információ Jelentkezem
Győr

Évnyitó: 2020. augusztus 31. 15:00 óra
Helyszíne: Közgáz Klub - Győr, Aradi vrt. útja 12.

További információ Jelentkezem
Kaposvár
2020. szeptember
További információ Jelentkezem
Kecskemét

Tervezett indulás: jelenlegi csoprtunkhoz jelentkezést már nem tudunk fogadni.

További információ Jelentkezem
Pécs

2020. szeptember

További információ Jelentkezem
Szeged

2020. augusztus 29.

További információ Jelentkezem
Szekszárd

2020.09.12.

További információ Jelentkezem
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020 szeptember 

További információ Jelentkezem
Szombathely

Képzés kezdete: 2020. szeptember

 

További információ Jelentkezem
Székesfehérvár

2020. szeptember 28.

További információ Jelentkezem
Veszprém

Tervezett kezdés: 2020. szeptember 19.

Jelentkezési határidő : 2020.08.24.

 

 

 

 

 

További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg

Tervezett kezdés: 2020. szeptember 25.

További információ Jelentkezem

A FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ ...

A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan, fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fényképezés különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Fényképész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 900 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11656-16 Optikai alapismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő elméleti felkészítése a felvétel készítési folyamat során felmerülő optikai ismeretek elsajátítására,
 • a résztvevő ismerje meg, és legyen képes a gyakorlatban alkalmazni a különböző optikai testek látható fényre gyakorolt hatását. Ismerje a látható fény természetét és az optikai eszközök képalkotó tulajdonságait.

 

10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a vállalkozásokkal és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban. Ismerje meg a vállalkozások szabályozási környezetét, legyen tisztában az alapvető munkajogi fogalmakkal és szabályokkal. Legyen tisztában a kereskedelmi egységek működési szabályaival és az egyes kapcsolódó áruforgalmi, pénzforgalmi tevékenységekkel.

 

11775-16 Fotográfusi eszközök jellemzése (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megismerje a különböző fotográfiai eszközök technikai jellemzőit, működésük módját és a fényképezőgépek fejlődés történetét,
 • a résztvevő a technika elsajátítása és helyes használata során megtanulja kiválasztani a megfelelő eszközöket saját mondanivalójának kifejezéséhez a fotográfiai feladat érdekében. Eszköz elméleti tudását a gyakorlat folyamán mélyíti el.

 

11776-16 Fotográfia elmélete (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen a digitális eszközök felépítéséről, használatáról, és alkotó munkáját, fotográfiai feladatait magas színvonalon képes legyen ellátni. A kidolgozási technikák ismeretének birtokában használni tudja alkotó munkájában a kémiai alapú kidolgozási folyamatokat,
 • a résztvevő képes legyen a különböző fotótörténeti korok és társadalmi változások között összefüggéseket találni, következtetéseket levonni.

 

11783-16 Fotográfia gyakorlata (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő képes legyen önállóan fotográfiákat és mozgókép felvételeket készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát és utómunkálatokat végezni,
 • a résztvevő elképzeléseit, koncepcióját szabadkézi rajzban, vázlatokban, műszaki rajzban, ill. digitális eszközöket használva képes legyen megjeleníteni. Képes továbbá kiállítást tervezni, rendezni, digitális prezentációt készíteni,
 • a résztvevőket megismertetni a nyomtatott kommunikáció és információterjesztés fejlődésével és lehetőségeivel. Alapot adni a nyomdaipariban alkalmazott mértékrendszerek, fogalmak és a számítástechnika speciális programjainak megisme-réséhez.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és portfolió bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgaremek digitális és nyomtatott formában, portfolió digitális és, vagy nyomtatott formában történő ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ábrázolás, képalkotás, számítógépes képfeldolgozás, termékismertetés

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladat alapján képalkotás, képfeldolgozás, utómunka, nyomtatás, digitális tükörreflexes gép ismertetése, áruajánlás

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfia elmélete modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Fotográfus és fotótermék-kereskedő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.