Ugrás a tartalomhoz

Gázturbina gépész
52 522 02, E-000026/2013/A020

A GÁZTURBINA GÉPÉSZ ...

A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult földi, erőművi célból létesített gáz és olajtüzelésű gázturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő való biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Erőművi gázturbina gépész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 320 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő az erőművi gépek üzemeltetésének alapvető feltételeit elsajátítsa. Képes legyen a biztonságtechni-kai előírások betartására, a működtetéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítésére. Ismerje a kapcsolódó szakmai zsargont és jelölési rendszert, tudjon szakszerűen kommunikálni a Hatóságokkal.

 

11239-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő ismerje meg a gázturbina működési elvét, felépítését, működését. Legyen tisztában az üzemeltetési paraméterekkel, tudja elvégezni az üzembe helyezési, leállítási és ellenőrzési feladatokat és azok adminisztratív feladatait.

 

11240-12 Erőművi gázturbina hibaelhárítása, karbantartása (írásbeli, gyakorlat)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő ismerje fel a gázturbinák üzemzavar állapotát, ismerje az üzemzavar elhárításának stratégiáját, tudjon hatékonyan közreműködni az üzemzavar kivizsgálásában, támogassa az elhárítást, készítsen szakszerű dokumentációt. Ismerje a gázturbina karbantartási ciklusait, a kis karbantartások és a főjavítások esedékességét és a kapcsolódó feladatait.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gázturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Erőművi gázturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Tüzelőanyag rendszer biztosítása, vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gázturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gázturbina-védelmek, gázturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gázturbina karbantartási feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gázturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

 • Hőenergetika alapjai
 • Villamos energetikai alapismeretek
 • Égéselméleti ismeretek
 • Gázturbinák felépítése és működése, kompresszorok, égőkamrák, turbinalapátok típusai
 • Gázturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése
 • Gázturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására
 • Gázturbina kezelők feladatai
 • Gázturbinás kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek
 • Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
 • Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai
 • Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek


A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Gázturbina gépész szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Gázturbina gépész végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.