Ugrás a tartalomhoz

Gázturbina gépész
szakképesítés azonosító száma: 07134015

KÉPZÉSI PROGRAM

GÁZTURBINA GÉPÉSZ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az erőművi gázturbinát és segédberendezéseit a kezelési karbantartási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi, gyártói előírások betartásával, az adott üzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan üzemeltetni.
 

A GÁZTURBINA GÉPÉSZ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • A rábízott gázturbinát szakszerűen, gazdaságosan és biztonságosan üzemeltetni.
 • A rendelkezésére álló tárolókból biztosítani a berendezés tüzelőanyag-ellátását, felkészíteni, indítani, folyamatos üzemben tartan, tisztítani és leállítani a berendezést.
 • Ellenőrizni az üzemi paramétereket, és a jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtani a szükséges beavatkozást.
 • Az üzemviteli dokumentációkat, üzemi naplót, anyag- és eszközvételezési tömböket és űrlapokat napra készen vezetni.
 • Folyamatirányított, automata rendszereket működtetni, a digitális üzemeltetési naplózást végrehajtani.
 • A jogosultsági körébe tartozó biztonsági berendezések ellenőrizni, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerint kezelni.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A Gázturbina gépész szakképesítéssel rendelkező személy jogosult földi, erőművi célból létesített gáz- és olajtüzelésű gázturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 320 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen az iparban az erőművi gázturbinák és segédberendezéseinek kezelése folyamán előforduló feladatok megfelelő elvégzésére.

 

Erőművi gázturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen az iparban az erőművi gázturbinák és segédberendezéseinek biztonságos, az előírásoknak kezelési-karbantartási utasításoknak megfelelő, szakszerű ellenőrzésére, üzembe helyezésére és leállítására.

 

Erőművi gázturbina hibaelhárítása, karbantartása

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen az iparban az erőművi gázturbinák és segédberendezéseinek kezelése folyamán előforduló hibák megfelelő elhárítására, valamint a berendezések karbantartására.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Erőművi gőzturbina gépész
 • Erőművi kazángépész
 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
 • Kazángépész (12 t/h felett)
 • Kazánkezelő (max. 12 t/h)
 • Nyomástartóedény-gépész
 • Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető