Ugrás a tartalomhoz

Gyógynövény eladó
35 341 02, E-000026/2013/A063

A GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ ...

A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövény-termékek készletéről, és betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat. Kisvállalkozást alapít, és működtet.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Drogériai kereskedő
 • Gyógynövény kereskedő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó, 31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés, 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés

A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 140 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11777-16 A gyógynövények forgalmazása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje az egyes gyógynövény-termékek tulajdonságait, használatát, felhasználásának módját, valamint a forgalmazásukkal kapcsolatos tudnivalókat.

 

11394-12 Kisvállalkozások működtetése (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje a vállalkozásoknál alkalmazandó fogalmakat, a vállalkozás beindításának, működésének általános szabályait, a vállalkozási formákat. Ismerje meg továbbá a vállalkozást meghatározó üzleti tervet és a piacot közvetlen befolyásoló erőket, eszközöket

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A gyógynövény-termékek csoportosítására, jellemzőire, minőségi követelményeire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyógynövények értékesítésével kapcsolatos eladói feladatok

A gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, megismeri a vevő igényeit, tüneteit. Bemutatja az árut a vevőnek, tájékoztatja a termék gyógyhatásáról, használatáról, tárolásáról. Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a megadott modulok alapján a következő témaköröket tartalmazza:

 • A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
 • A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
 • A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
 • A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
 • A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok


A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc)

 

 

 

A Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Gyógynövény eladó végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.