Ugrás a tartalomhoz

IFRS mérlegképes könyvelő
55 344 05, E-000026/2013/A033

IFRS mérlegképes könyvelő képzéseinken a képzés követelményeire épülő, saját kiadású szakkönyvünk és példatárunk segítik a felkészülést.

Az IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője*
 • Könyvelő*
 • Kontroller, belső ellenőr*
 • Szervezetirányítási vezető*

 * felsőfokú végzettség megléte esetében

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, vagy
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az IFRS logikáját és terminológiáját,
 • bemutassa a pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 • bemutassa IFRS és a 2000. évi C. törvény a számvitelről alapelveinek összevetésével az eltéréseket és értelmezze azokat,
 • megismertesse, hogy az adott gazdálkodó egység IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésére ki kötelezett,
 • bemutassa a konszolidáció előkészítő lépéseit: számviteli politika, adatszolgáltatási rendszer, egységes értékelés, devizaátszámítás, szerkezeti egységesítés,
 • ismertesse a teljes körű konszolidáció végrehajtásának lépéseit és módszereit,
 • bemutassa a konszolidációs adatszolgáltatási feladatokat,
 • ismertesse a cash flow tartalmát.

 

10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa, hogy a jelölt képes legyen alkalmazni az IFRS értékelési elveit, módszereit,
 • felkészítsen az IFRS pénzügyi kimutatások értelmezésére,
 • felkészítsen az IFRS megjelenítési és értékelési sajátosságainak alkalmazására a következők vonatkozásában:
  • Bevételszerzéshez kapcsolódó IFRS standardok
  • Pénzügyi instrumentumok
  • Egyéb kötelezettségelemek
  • A nyereségadó értelmezése az IFRS-ben
  • felkészítsen az IFRS szerinti beszámoló önálló összeállítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, amely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete

A vizsgafeladat ismertetése: Az IFRS standardok és összefüggések, mely a kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az IFRS mérlegképes könyvelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.