Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide
Képzéskereső
Könyvkereső

IFRS mérlegképes könyvelő

Képzés típusa: OKJ

Képzés azonosító száma: 55 344 05

A képzés óraszáma: 240

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A033

Vizsgajog határozat száma: BPB/012/06091-2/2014

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 

A korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

 

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje: Emeltszintű szakképesítés-ráépülés 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10792-16        Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése

10793-16        Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

Mivel foglalkozik egy IFRS mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.


Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Számviteli ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Könyvelő (analitikus)

Bérelszámoló

Készlet- és anyagnyilvántartó

Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő

Kontroller

Szervezetirányítási elemző, szervező