Ugrás a tartalomhoz

IFRS mérlegképes könyvelő
55 344 05, E-000026/2013/A033

IFRS mérlegképes könyvelő képzéseinken a képzés követelményeire épülő, saját kiadású szakkönyvünk és példatárunk segítik a felkészülést.

Helyszín Időpont További információ Jelentkezés
Budapest Tervezett kezdés:2019. október 12. Szombati oktatási napokon; 2019. október 15. Keddi oktatási napokon További információ Jelentkezem
Békéscsaba Jelentkezések függvényében További információ Jelentkezem
Eger Elindult! Csatlakozás 2019.08.31-ig. További információ Jelentkezem
Győr 2019. szeptember 23. 15:00 óra További információ Jelentkezem
Kecskemét 2019. október További információ Jelentkezem
Keszthely Tervezett kezdés: 2019. augusztus 30. További információ Jelentkezem
Miskolc Jelentkezni lehet a következő képzésre. További információ Jelentkezem
Nagykanizsa Tervezett kezdés: 2019. augusztus 30. További információ Jelentkezem
Szeged 2019. július 4. CSATLAKOZZON! További információ Jelentkezem
Szolnok Tervezett kezdés: 2019. július További információ Jelentkezem
Szombathely 2019 ősz További információ Jelentkezem
Székesfehérvár 2019. június 29. További információ Jelentkezem
Tata 2019. október 12. További információ Jelentkezem
Veszprém 2019.ősz További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg Tervezett kezdés: 2019. augusztus 30. További információ Jelentkezem

Az IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője*
 • Könyvelő*
 • Kontroller, belső ellenőr*
 • Szervezetirányítási vezető*

 * felsőfokú végzettség megléte esetében

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, vagy
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az IFRS logikáját és terminológiáját,
 • bemutassa a pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 • bemutassa IFRS és a 2000. évi C. törvény a számvitelről alapelveinek összevetésével az eltéréseket és értelmezze azokat,
 • megismertesse, hogy az adott gazdálkodó egység IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésére ki kötelezett,
 • bemutassa a konszolidáció előkészítő lépéseit: számviteli politika, adatszolgáltatási rendszer, egységes értékelés, devizaátszámítás, szerkezeti egységesítés,
 • ismertesse a teljes körű konszolidáció végrehajtásának lépéseit és módszereit,
 • bemutassa a konszolidációs adatszolgáltatási feladatokat,
 • ismertesse a cash flow tartalmát.

 

10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa, hogy a jelölt képes legyen alkalmazni az IFRS értékelési elveit, módszereit,
 • felkészítsen az IFRS pénzügyi kimutatások értelmezésére,
 • felkészítsen az IFRS megjelenítési és értékelési sajátosságainak alkalmazására a következők vonatkozásában:
  • Bevételszerzéshez kapcsolódó IFRS standardok
  • Pénzügyi instrumentumok
  • Egyéb kötelezettségelemek
  • A nyereségadó értelmezése az IFRS-ben
  • felkészítsen az IFRS szerinti beszámoló önálló összeállítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, amely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete

A vizsgafeladat ismertetése: Az IFRS standardok és összefüggések, mely a kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az IFRS mérlegképes könyvelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.