Ugrás a tartalomhoz

IFRS mérlegképes könyvelő
szakképesítés azonosító száma: 04115003

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

Tervezett kezdés: 2021. szeptember hónap

További információ Jelentkezem
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. október

További információ Jelentkezem
Tata

Képzés tervezett kezdete: 2021. november

További információ Jelentkezem

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján pénzügyi kimutatások összeállítására, azok elemeinek értelmezésére, folyamatos felülvizsgálatára a standardok, illetve a vállalati működés változásainak követésére.
 

Az IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az IFRS-ek szerint állítják össze éves beszámolójukat, összevont (konszolidált) éves beszámolójukat:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére,
 • a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) logikájának, terminológiájának értelmezésére és alkalmazására,
 • a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságainak felismerése az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 • a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseinek és hatásainak azonosítására és kiszámítására, a szükséges konszolidációs lépések végrehajtására, a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre és visszatérni,
 • az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályok betartására,
 • a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információk, adatok kinyerésére, illetve a hiányzóak előállítására,
 • IFRS szerinti pénzügyi beszámoló összeállítására, az adatok elemzésére, értelmezésére,
 • munkája során számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások rutinszerű használatára.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait.

A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.

Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart - szükség esetén - a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.

Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitottan áll a változások implementálásához.

Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

érettségi végzettség és szakmai előképzettség

 

A tervezett képzési idő: 244 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

International Financial Reporting Standards (IFRS)

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az IFRS keretelveinek megfelelően pénzügyi kimutatások elemeit azonosítani, besorolni az egyes mérleg-, eredmény- és cash flow tételeket,
 • az értékelési szabályokat ismeretében azokat a vállalkozás működésének megfelelően alkalmazni,
 • felismerni a megbízható adat- és információforrást,
 • IFRS-eknek megfelelő számvitel politikát kialakítani,
 • az IFRS konszolidált számviteli beszámolót pontosan és határidőre elkészíteni, adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni,
 • IFRS pénzügyi beszámolóban szereplő adatokat elemezni és értelmezni.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Adótanácsadó
 • Munkaerő-gazdálkodási és Társadalombiztosítási ügyintéző