Ugrás a tartalomhoz

Ingatlanközvetítő
52 341 02, E-000026/2013/A068

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani a képzést.

További információ Jelentkezem
Győr

A képzés elindult: 2020.12.18-án

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani.

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni!

További információ Jelentkezem

Az INGATLANKÖZVETÍTŐ ...

Ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételét és cseréjét közvetíti; lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, telkek bérbeadását közvetíti a feladatok ellátása érdekében az ingatlanokat felkutatja és azok forgalmi értékbecslését elvégzi; az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat elvégzi.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

  • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
  • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
  • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
  • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
  • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

  • Ingatlanközvetítő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 240 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai (írásbeli)

A modul célja, hogy

  • a résztvevő képessé váljon prezentációs technika alkalmazásával elkészíteni és bemutatni egy ingatlan értékelési szakvéleményt, valamint annak tárgyát képező ingatlant. Válaszolni tudjon az ingatlannal, szakvéleménnyel kapcsolatos kérdésekre, gyakorlati számítási feladatokat tudjon végezni.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a jelölt által - a valóságban létező lakó ingatlanra vonatkozó, összehasonlító piaci értékelési módszerrel készített - ingatlan értékelési szakvélemény benyújtása.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a modulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

Az Ingatlanközvetítő szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Ingatlanközvetítő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.