Ugrás a tartalomhoz

Jooble

Közbeszerzési munkatárs - ÁSZ - Budapest

 

Az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, az ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKpályázatot hirdet

KÖZBESZERZÉSI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony,3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Budapest.

 

Feladatok:

 

 • Előkészíti az ÁSZéves közbeszerzési tervét, valamint annak szükség szerinti módosításait.
 • A jóváhagyott közbeszerzési tervnek megfelelően gondoskodik az eljárások ütemezettlefolytatásáróla közbeszerzési törvényés a belső irányítási eszközökelőírásai, valamint az elfogadott költségvetés alapján.
 • Ellátja az ÁSZ által kiírandó uniós és nemzeti, valamint központosított közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával,jogorvoslati eljárásaival, szervezésével, adminisztrációjával, a szükséges közzététellel kapcsolatos feladatokat.
 • Összeállítja a Kbt. szerinti dokumentumokat, összefogja a bíráló bizottság munkáját.
 • A témát érintő szakterület felelősével, valamint a jogásszal elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződéseket, kötelezettségvállalásidokumentumokat.
 • Kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal.
 • Összeállítja az ÁSZ honlapján a közérdekű adatok keretében közzéteendő közbeszerzéshez kapcsolódó információkat.
 • Folyamatos nyilvántartást vezet a közbeszerzések alakulásáról, elkészíti az ÁSZ éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló részeként a közbeszerzési tervteljesítéséről szóló beszámolót.
 • Elkészíti az éves statisztikai összegzést, a szerződések teljesítéséről, módosításáról szóló tájékoztatót és a jogszabályokban foglaltak szerint közzéteszi.
 • Javaslatot tesz,illetve szükség estén aktualizáljaaközbeszerzési és beszerzési szabályzatot, közreműködik a feladatkörét érintő egyéb belső irányítási eszközök javaslat tételében.

Bérezés és juttatások: Megállapodás szerint.

 

Pályázati feltételek, elvárások:

 

 • Egyetemi/főiskolai végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referens felsőfokú szakképesítés,
 • minimum 3 éves közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása),
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben való szereplés, vagy a regisztrációs feltételeknek való megfelelés,MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.Előnyt jelent:
 • közbeszerzési gyakorlati tapasztalat az eljárások teljes folyamatára kiterjedően,
 • jogász végzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • elemző képesség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • csapatmunka.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.

A jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikus úton lehetséges a https://jelentkezes.asz.hu/címen elérhető űrlapon, melynek kitöltésével az Ön adatai bekerülnek pályázati rendszerünkbe.

A pályázat elbírálásának rendje:

Telefonos/személyesmeghallgatásra a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázók kerülnek behívásra a pályázat benyújtását követően folyamatosan, a pályázati határidő leteltét követő 30. napig.

 

A pályázónak az űrlapon csatolnia kell:

 

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet,
 • fényképét,
 • szakképesítést, nyelvtudástigazoló bizonyítvány(ok) másolatát

 

A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia adatai kezeléséről, melyet az űrlap „Nyilatkozatok” részben tehet meg.

Az űrlap „pozíció megjelölése” részén jelölje meg a „Számviteli és adatszolgáltatási munkatárs” munkakört.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a palyazat@asz.hu email címen kapható (pályázati anyagot ezen az email címen nem áll módunkban fogadni!).

 

A munkáltatóval kapcsolatos itt tájékozódhat: www.aszhirportal.hu, www.asz.hu