Ugrás a tartalomhoz

Kazángépész (12 T/H felett)
szakképesítés azonosító száma: 07133020

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. október

További információ Jelentkezem

KAZÁNGÉPÉSZ (12 T/H FELETT) KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az iparban a 12 t/h tömegáram feletti gőzteljesítményű kazánok és segédberendezéseik kezelése, ellenőrzése, üzemi dokumentációk készítése folyamán előforduló feladatokat megfelelően végezni.
 

Az IPARI OLAJ- ÉS GÁZTÜZELŐ-BERENDEZÉS KEZELŐ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • a rábízott kazán berendezést szakszerűen, gazdaságosan és biztonságosan üzemeltetni,
 • a rendelkezésére álló tárolókból biztosítani a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíteni, indítani, folyamatos üzemben tartani és leállítani a berendezést,
 • ellenőrizni az üzemi paramétereket, és a jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtani a szükséges beavatkozást,
 • az üzemviteli dokumentációkat, üzemi naplót, anyag- és eszközvételezési tömböket és űrlapokat napra készen vezetni,
 • folyamatirányított, automata rendszereket működtetni, a digitális üzemeltetési naplózást végrehajtani,
 • a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrizni, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerint kezelni.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően 21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli.

Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése.

Munkája során ellenőrzi és felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására.

Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Kazángépész (12 t/h felett)

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen az iparban a 12 t/h feletti gőzteljesítményű gőzkazánoknak folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú tüzelőanyagokkal fűtött tüzelőberendezéseinek és kiszolgáló berendezéseinek kezelése folyamán előforduló feladatok megfelelő elvégzésére.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Erőművi gőzturbina gépész
 • Erőművi kazángépész
 • Gázturbina gépész
 • Hűtéstechnikai-berendezés kezelő
 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
 • Kazánkezelő (max. 12 t/h)
 • Nyomástartóedény-gépész