Ugrás a tartalomhoz

Kazánkezelő (2-12 t/h között)
32 522 02, E-000026/2013/A046

A KAZÁNKEZELŐ (2-12T/H KÖZÖTT) ...

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő
 • Kazán segédberendezés kezelője
 • Kazánsegédgépész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 280 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • az épületgépész szakmák munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatainak elméleti és gyakorlati áttekintése, a környezettudatos szemléletmód kialakítása.

 

11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a 290 KW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz és olajtüzelő berendezések (melegvizes fűtési rendszerek, kemencék, mezőgazdasági szárítók) kezelésének elsajátítása.

 

11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő elsajátítsa a max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazánok (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelését.

 

11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő elsajátítsa a max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazánok (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelését.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

I. A) A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)

Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat

Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására

Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert

Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat

Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

I. B) A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.

Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

I. C) A vizsgafeladat megnevezése: Kazán kezelői (2-12t/h között) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelést-hőátadást. Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig.

Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését.

Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését, működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét.

Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelmények témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Kazánkezelő (2-12t/h között) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.