Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
54 344 02 0001 54 03

Képzés típusa: OKJ   

Képzés azonosító száma:55 344 06

A képzés óraszáma: 240

A képzés megkezdésének feltétele:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55 344 07)

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

Korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő.

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje:Emeltszintű szakképesítés-ráépülés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?
Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása (10799-12)
Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása (10800-12)
Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása (10801-12)
Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása (10802-12)

Mivel foglalkozik egy Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő?
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Adó- és illetékhivatali ügyintéző
Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
Könyvelő (analitikus)
Bérelszámoló
Készlet- és anyagnyilvántartó
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője*
Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő*
Kontroller*
Szervezetirányítási elemző, szervező*

Megszerezhető végzettség: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés

*felsőfokú végzettség megléte esetén