Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Okleveles nemzetköziadó-szakértő (61 344 03 0010 61 04)

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A059

Vizsgajog határozat száma: BPB/012/06091-4/2014

Képzés típusa: OKJ   

Képzés azonosító száma:62 344 04

A képzés óraszáma: 200

A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport:

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:

Felsőfokú iskolai végzettség
Adótanácsadó (55 344 01)

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

Adótanácsadó szakképesítés 5 év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlattal.

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje:Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása (10794-12)
Nemzetközi adózás, adótervezés (10798-12)

Mivel foglalkozik egy Okleveles nemzetköziadó-szakértő?
Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Adószakértő, szaktanácsadó
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője

Megszerezhető végzettség: Okleveles nemzetköziadó-szakértő  szakképesítés

Kapcsolódó képzések