Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Sportoktató (sportág megjelölésével)

A sportágak és a sportágakhoz kapcsolódó képzési és vizsgáztatási jogosultságról szóló határozatok számának megtekintéséhez kérjük, kattintson az alábbi linkre:

Sportoktató_sportágak_határozatok

 

Képzés típusa: OKJ

Képzés azonosító száma:31 813 01

 

A képzés óraszáma: 200

A képzés megkezdésének feltétele: Alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Képzés szakterülete: Oktatás

Képzés szintje:Alsó középfokú részszakképesítés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10322–12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

10323–12 Egészségügy és elsősegélynyújtás

10324–12 Edzéselmélet és gimnasztika

10325–12 Szervezés és vállalkozás alapjai

10326–12 Sportági alapok

 

Mivel foglalkozik Sportoktató (a sportág megjelölésével)?

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési–oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, – klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.

A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség– és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél–eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.

 

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Fitnesz- és rekreációs programok irányítója