Ugrás a tartalomhoz

Villamos hálózat kezelő
35 522 14

Képzés típusa: OKJ   

Képzés azonosító száma:35 522 14

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A088

 

Vizsgajog határozat száma:BPB/012/00202-3/2015

 

A képzés óraszáma: 160

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú vagy felsőfokú erős-áramú végzettség

A szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

 

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

        625 számú Villanyszerelő,

        503 számú Villanyszerelő,

        505 számú Villanyszerelő leágazásai

        505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

        505-2 Épületvillamossági szerelő,

        505-3 Vasút villamossági szerelő,

        505-4 Villamoshálózat-szerelő,

        506 számú Általános Villanyszerelő,

 

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

        07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

        33 5216 03 számú Villanyszerelő,

        33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

        (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

        (36.) Épületvillamossági technikus,

        (42.) Villamos gép és berendezési technikus,

        (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

 

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

        52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

        52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

        52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,

        07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,

        54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

        szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

        villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

        villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

        az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

        villamos művek,

        villamos gépek,

        villamos energetika,

        épületvillamosítás,

 

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

        Elosztó berendezések és védelmek

        Védelmek és automatikák

        Túláramvédelem

        Kapcsolástechnika

        Nagyfeszültségű technika és berendezések

        Szigeteléstechnika

        Villamos művek

        Villamosenergia-átvitel

        Villamos energetika

        Villamosenergia-ellátás

        Villamos gépek és alkalmazások

        Villamos energia kisfeszültségű készülékei

        Villamos kapcsolókészülékek

        Villamos készülékek

        Energetikai villamos készülékek és berendezése

        Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

          Épületenergetika

Előírt gyakorlat:minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

 

Képzés szakterülete: Elektrotechnika-elektronika

Képzés szintje:Középfokú szakképesítés-ráépülés

 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

11286-12        Műszaki ügyvitel

11294-12        Villamos hálózat ellenőrzése, üzemeltetése

 

Mivel foglalkozik egy Villamos hálózat kezelő?

A villamos hálózatkezelő feladata a kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózat üzemeltetése, a hálózatok állapotának ellenőrzése, a hálózati kapcsolások vég-rehajtása tervezett munkák és üzemzavarok esetén, az üzemzavarok okainak felismerése és a hibák elhárítása.

 

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Hálózat szerelő, üzemeltető