Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 343 01

Képzés típusa: OKJ

Képzés azonosító száma: 54 343 01

A képzés nyilvántartásba vételi száma:E-000026/2013/A037

Vizsgajog határozat száma:-

A képzés óraszáma: 960

A képzés megkezdésének feltétele: Érettségi végzettség

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje: Emeltszintű szakképesítés    

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

 11504-16        Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

 10137-12       Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

 10142-16       Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

 10138-16       Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

 10136-12       Banki piac termékeinek értékesítése

 10140-16       Befektetési piac termékeinek értékesítése

 10141-16       Biztosítási piac termékeinek értékesítése

 10143-16       Biztosítástechnikai feladatok ellátása

 10144-16       Független biztosításközvetítői működés

 10146-16       Speciális ügyintézői feladatok ellátása

 10139-16       Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

 11498-12       Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 11499-12       Foglalkoztatás II.

 

Mivel foglalkozik egy Pénzügyi termékértékesítő?

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők  lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez


Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások

Pénzintézeti ügyintéző          

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

Biztosítási ügynök, ügyintéző          

Banki pénztáros         

Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző        

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor                 

Iratkezelő, irattáros   

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója       

Kapcsolódó képzések