Ugrás a tartalomhoz

Közbeszerzési referens
52 343 01, E-000026/2013/A055

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani a képzést.

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Kevés jelentkező miatt 2020. év végén már nem tudjuk elindítani.

 

További információ Jelentkezem

A KÖZBESZERZÉSI REFERENS ...

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Közbeszerzési referens

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 300 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10848-16 A közbeszerzés alapjai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő ismerje meg a közbeszerzés alapjait, a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,
 • legyen képes alkalmazni a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárásokat, az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait.

 

10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő ismerje meg a közbeszerzés intézményrendszerét, annak működését,
 • ismerje a magyar és az Európai Uniós jogharmonizáció gyakorlatát,
 • ismerje meg a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket, annak gyakorlatát.

 

10858-16 Jogi alapintézmények (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő alapvető jogi ismereteket szerezzen a szerződések, az államháztartás alrendszereinek, továbbá a versenyjog és a Közbeszerzési Törvény kapcsolatának jellemzőiről, valamint az Európai Unió jogi intézményrendszeréről.

 

11739-16 Közbeszerzési gyakorlat (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

 

11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő alapvető ismereteket szerezzen az egyes közbeszerzési eljárások közzétételi módjairól,
 • a képzésben résztvevő ismerje meg és használja az elektronikus, ingyenes hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokat,
 • a képzésben résztvevő legyen képes alkalmazni a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó elektronikus dokumentálás szabályait, az írásbeliség érvényesülését.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Több összetett, gyakorlati feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus,
 • kizáró okok,
 • gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek,
 • értékelési szempontrendszer,
 • a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszerek,
 • hirdetményminták és hirdetményfeladás.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 • a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 • az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 • közbeszerzési eljárási cselekmények,
 • a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 • kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 • a közbeszerzés becsült értéke,
 • nemzeti eljárásrend,
 • egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 • az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 • szerződésekre vonatkozó szabályok,
 • a központosított közbeszerzések,
 • koncessziós beszerzési eljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A kérdések különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 • közbeszerzési vonatkozású polgári jog és polgári eljárásjog,
 • közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 • a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 • az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 • közbeszerzési eljárási cselekmények,
 • a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 • kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 • a közbeszerzés becsült értéke,
 • nemzeti eljárásrend,
 • egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 • az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 • szerződésekre vonatkozó szabályok,
 • koncessziós beszerzési eljárások,
 • a közbeszerzési intézményrendszer,
 • központosított közbeszerzés,
 • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók,
 • a közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok,
 • a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere,
 • a közbeszerzési jogorvoslat.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Közbeszerzési referens szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Közbeszerzési referens végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.