Ugrás a tartalomhoz

Villámvédelmi felülvizsgáló
35 522 16, E-000026/2013/A089

A VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ ...

Feladata az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Villámvédelmi felülvizsgáló

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettség

Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 100 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a résztvevőkkel a hatályos jogszabály, illetve szabványsorozat alapján létesített külső és belső villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát.

 

11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a résztvevőkkel a hatályos jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesített külső és belső villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt
 • Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti
 • Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát
 • Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét
 • Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít


A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Központilag összeállított tesztfeladat:
 • A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma
 • Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió
 • Villámvédelmi szintek és osztályok
 • Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei
 • A villámcsapás káros hatásai
 • Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Villámvédelmi felülvizsgáló végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.