Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55 344 03)

Képzés típusa: OKJ

Képzés azonosító száma:55 344 03

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A053

Vizsgajog határozat száma: BPB/012/06091-4/2014

A képzés óraszáma: 280

A képzés megkezdésének feltétele:


Szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,

54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző,

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

 

a) korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy

 

b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy

 

c) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

d) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

e) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy

 

f) a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

 

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje: Emeltszintű szakképesítés-ráépülés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10773-12        Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-16        Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16        Adózási feladatok ellátása

10786-12        Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása

10787-12        Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása

11886-16        Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10789-12        Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

Mivel foglalkozik egy Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás és a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

 

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások

Számviteli ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Könyvelő (analitikus)

Bérelszámoló

Készlet- és anyagnyilvántartó

Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője*

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő*

Kontroller*

Szervezetirányítási elemző, szervező*

*Felsőfokú végzettség megléte esetében