Ugrás a tartalomhoz

Kéményseprő
32 853 02

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A024

Vizsgajog határozat száma:  -

Képzés típusa: OKJ

A képzés azonosító száma: 32 853 02

A képzés óraszáma: 800
    
A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport:

Szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:

Alapfokú iskolai végzettség
A képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában:

Alapkompetenciák

 • Kiemeli a lényeget
 • Visszaadja az olvasottakat
 • Megérti az olvasottakat
 • Szöveget leír
 • Felismeri az alapvető összefüggéseket
 • Használja a négy számtani alapműveletet
 • Számológépet használ
 • Mértékegységeket átvált
 • A hibás eredményt felismeri
 • Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli
   

Info-kommunikációs kompetenciák

 • Megérti a kapott információkat
 • Kérdéseket tesz fel
 • Válaszokat ad
 • Megfogalmazza a véleményét
 • Megérti mások kommunikációját
 • Figyelembe veszi mások véleményét
   

Szakmai kompetenciák

 • Egyszerű szöveges vázlatot készít
 • Egyszerű rajzvázlatot készít
 • Alapvető rajzeszközöket használ
 • Méréseket végez
 • Felismeri a sík és térbeli alakzatokat
 • Színjelzéseket értelmez
 • Rajzot értelmez
   

Előírt gyakorlat: a képzés megkezdésénél igazolt 3 hónapos, az égéstermék-elvezetők típus szerinti tisztításával eltöltött gyakorlat.

A képzés szakterülete: Gépészet

Képzés szintje: Alsó középfokú szakképesítés

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?
Égéstermék elvezetés (10390-12)
Tüzelés-, és légtechnika (10391-12)

Mivel foglalkozik egy Kéményseprő?
Égéstermék-elvezetők tisztításával, üzembe helyezésével összefüggő feladatokat lát el, tüzelőberendezéseket és légcsatornákat tisztít és tüzelés- és légtechnikai méréseket végez.

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:
Kéményseprő, épületszerkezet tisztító

Megszerezhető végzettség: Kéményseprő  szakképesítés