Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak
Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Államháztartási ügyintéző
54 344 04

 

Képzés típusa: OKJ

Képzés azonosító száma:54 344 04

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A194

Vizsgajog határozat száma: -

A képzés óraszáma: 960

 

A képzés célja, célcsoportja, a képzés megkezdésének feltételei:

-          Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

A képzés szakterülete: Közgazdaság

 

Képzés szintje: emeltszintű szakképesítés

 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

 

11504-16        Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11513-16        Adóigazgatási feladatok

11514-14        Államháztartási feladatok

11515-16        Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

11501-16        Projektfinanszírozás

11502-12        Projektfolyamatok követése

11498-12        Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12        Foglalkoztatás II.

                                              

Mivel foglalkozik egy Államháztartási ügyintéző?

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat.  Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

 

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Egyéb hatósági ügyintéző

Általános irodai adminisztrátor

Könyvelő (analitikus)

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Iratkezelő, irattáros

Készlet- és anyagnyilvántartó

Egyéb ügyintéző