Ugrás a tartalomhoz

Villamos alállomás kezelő
35 522 11

Képzés típusa: OKJ   

Képzés azonosító száma:35 522 11

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000026/2013/A090

 

Vizsgajog határozat száma:BPB/012/06091-4/2014

 

A képzés óraszáma: 160

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség

a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

            625 számú Villanyszerelő,

            503 számú Villanyszerelő,

            505 számú Villanyszerelő leágazásai

            505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

            505-2 Épületvillamossági szerelő,

            505-3 Vasút villamossági szerelő,

            505-4 Villamoshálózat-szerelő,

            506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

            07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

            33 5216 03 számú Villanyszerelő,

            33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

            (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

            (36.) Épületvillamossági technikus,

            (42.) Villamos gép és berendezési technikus,

            (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

            52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

            52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

            52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,

            07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,

            54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

            szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

            villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

            villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

            az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

            villamos művek,

            villamos gépek,

            villamos energetika,

            épületvillamosítás,

            amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

            Elosztó berendezések és védelmek

            Védelmek és automatikák

            Túláramvédelem

            Kapcsolástechnika

            Nagyfeszültségű technika és berendezések

            Szigeteléstechnika

            Villamos művek

            Villamosenergia-átvitel

            Villamos energetika

            Villamosenergia-ellátás

            Villamos gépek és alkalmazások

            Villamos energia kisfeszültségű készülékei

            Villamos kapcsolókészülékek

            Villamos készülékek

            Energetikai villamos készülékek és berendezése

            Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

            Épületenergetika

 

Előírt gyakorlat:minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

 

Képzés szakterülete: Elektrotechnika-elektronika

Képzés szintje:Középfokú szakképesítés-ráépülés

 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

11286-12        Műszaki ügyvitel

11287-12        Villamosalállomás-ellenőrzés, -kezelés

 

 

 

Mivel foglalkozik egy Villamos alállomás kezelő?

A villamos alállomás kezelő feladata a kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózat üzemeltetése, a hálózatok állapotának ellenőrzése, a hálózati kapcsolások végrehajtása tervezett munkák és üzemzavarok esetén, az üzemzavarok okainak felismerése és a hibák elhárítása.

 

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Elektromos hálózat szerelő, javító