Ugrás a tartalomhoz

Közbeszerzési referens
52 343 01, E-000026/2013/A055

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Békéscsaba

2020. december 4.

További információ Jelentkezem
Debrecen

2020. ősz

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

2020. ősz

 

További információ Jelentkezem
Salgótarján

Érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!!

További információ Jelentkezem
Szeged

2020. október

További információ Jelentkezem
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem
Veszprém

Tervezett kezdés: 2020.ősz

További információ Jelentkezem

A KÖZBESZERZÉSI REFERENS ...

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Közbeszerzési referens

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 300 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10848-16 A közbeszerzés alapjai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő ismerje meg a közbeszerzés alapjait, a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,
 • legyen képes alkalmazni a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárásokat, az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait.

 

10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő ismerje meg a közbeszerzés intézményrendszerét, annak működését,
 • ismerje a magyar és az Európai Uniós jogharmonizáció gyakorlatát,
 • ismerje meg a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket, annak gyakorlatát.

 

10858-16 Jogi alapintézmények (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő alapvető jogi ismereteket szerezzen a szerződések, az államháztartás alrendszereinek, továbbá a versenyjog és a Közbeszerzési Törvény kapcsolatának jellemzőiről, valamint az Európai Unió jogi intézményrendszeréről.

 

11739-16 Közbeszerzési gyakorlat (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

 

11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő alapvető ismereteket szerezzen az egyes közbeszerzési eljárások közzétételi módjairól,
 • a képzésben résztvevő ismerje meg és használja az elektronikus, ingyenes hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokat,
 • a képzésben résztvevő legyen képes alkalmazni a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó elektronikus dokumentálás szabályait, az írásbeliség érvényesülését.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Több összetett, gyakorlati feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus,
 • kizáró okok,
 • gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek,
 • értékelési szempontrendszer,
 • a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszerek,
 • hirdetményminták és hirdetményfeladás.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 • a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 • az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 • közbeszerzési eljárási cselekmények,
 • a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 • kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 • a közbeszerzés becsült értéke,
 • nemzeti eljárásrend,
 • egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 • az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 • szerződésekre vonatkozó szabályok,
 • a központosított közbeszerzések,
 • koncessziós beszerzési eljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A kérdések különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

 • a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 • közbeszerzési vonatkozású polgári jog és polgári eljárásjog,
 • közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 • a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 • az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 • közbeszerzési eljárási cselekmények,
 • a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 • kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 • a közbeszerzés becsült értéke,
 • nemzeti eljárásrend,
 • egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 • az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 • szerződésekre vonatkozó szabályok,
 • koncessziós beszerzési eljárások,
 • a közbeszerzési intézményrendszer,
 • központosított közbeszerzés,
 • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók,
 • a közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok,
 • a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere,
 • a közbeszerzési jogorvoslat.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Közbeszerzési referens szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Közbeszerzési referens végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó anyagok