Ugrás a tartalomhoz

2020. január 1-jétől változott az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzési rendszere

2020. január 1-jei hatállyal módosult az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet.


A továbbképzési időszak változása

Az adós szakemberek továbbképzési időszaka 2020. január 1-jétől – 5 éves időszak helyett – éves továbbképzési időszakká alakult át. A továbbképzési évek – a könyvelőkhöz hasonlóan – január 1-jétől december 31-ig tartanak.

A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél megegyezik a naptári évvel.

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult.


A továbbképzés teljesítésének módja

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

A 20 kreditpont megszerezhető továbbképzési programok teljesítésével, illetve 2 kreditpontot ér a minősített szakmai szervezeti tagság. A minősített szakmai szervezetek köre megegyezik a mérlegképes könyvelő továbbképzéshez minősített szervezetek, szerveződések körével.


A résztvevők bejelentési kötelezettségének megszűnése

A résztvevőknek 2020. január 1-jétől már nem kell megküldeniük a Pénzügyminisztériumnak az igazolásaikat, a könyvelőkhöz hasonlóan az igazolásra csak egy esetleges adategyeztetés során lesz szükség. A folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakok 2019. december 31-én lezárultak, és ezekről a korábbi teljesítésekről sem kell adatot küldeni a hatóságnak.

A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a Pénzügyminisztériumnak.


Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe

Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldeni a Pénzügyminisztériumnak.


A továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló részletes tájékoztatók elérhetőek a Pénzügyminisztérium honlapján: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitese-2020