Ugrás a tartalomhoz

Külszíni bányász
32 544 01, E-000026/2013/A026

A KÜLSZÍNI BÁNYÁSZ ...

Feladata külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Külszíni bányász
 • Kőbányász, ásványelőkészítő
 • Érc előkészítő
 • Ércdúsító
 • Osztályozó kezelő
 • Jövesztőgép-kezelő
 • Gépkezelő
 • Szalag-kezelő
 • Kotrómester
 • Rakodómester
 • Hányómester

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 480 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10194-12 Bányagépek működtetése (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • képzésben résztvevő legyen képes a bányagépek, üzemeltetésére, üzemi feltételeinek megszervezésére, ismerje meg a jövesztő, rakodó, szállító gépek gazdaságos alkalmazásának feltételeit, Ismerje a villamos és robbanómotoros hajtás előnyeit, hátrányait.

 

10196-12 Bányászati alapismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • képzésben résztvevő ismerje meg a külszíni bányák üzemeltetésével kapcsolatos fogalmakat, tudjon szakszerű megoldásokat találni az üzemvitel során felmerülő feladatokra, imerje meg a tervek gyakorlati végrehajtásához szükséges emberi és műszaki lehetőségeket.

 

10198-12 Logisztika, karbantartás (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő legyen képes a külszíni bányák termelési igényeihez igazodó termelvény és segéd-anyagok szállításának végzésére , a technológiai folyamatok pontos betartására, tudja a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működtetni a folyamatos és szakaszos szállítóberendezéseket, ismerje a a karbantartási ütemtervek készítésének szükségességét, a próbaüzem és normál üzemmenet dokumentációs feladatait.

 

10199-12 Termelési feladatok (gyakorlati, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő legyen képes megszervezni a napi termeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a műszaki üzemi terv előírásainak megfelelően, tudja kezelni a termelésirányítási számítógépes rendszert, legyen képes az előírásoknak megfelelően vezetni a termelési dokumentációt, a személyi anyagokat, munkaidő nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezesse. A munkavédelmi oktatások megszervezésében és balesetek kivizsgálásában aktívan működjön közre.

 

11420-12 Külszíni bányászat (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő az előző modulokban megismert szabályok segítségével legyen képes a bányagépek folyamatos, biztonságos, gazdaságos működését biztosítani. Ismerje a napi, heti karbantartási gépellenőrzési feladatokat. Rendelkezzen a bányagépek folyamatos működtetéséhez szükséges gyakorlati és elméleti ismeretekkel. A szükséges termelési dokumentumok pontos vezetésével szolgáltasson adatokat a termelésirányítók felé.

 

11497-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő képes legyen személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a résztvevő idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját,
 • egyrészt egy alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés a mindennapi élethez kapcsolódó alapvető társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külszíni bányászati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Külszíni jövesztő, szállító, feldolgozó és egyéb gépek kezelése, karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külfejtési műveletek, munkafolyamatok

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Külszíni bányász szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Külszíni bányász végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.