Ugrás a tartalomhoz

Lakberendező
52 211 02, E-000026/2013/A239

A LAKBERENDEZŐ ...

A szakképesítéssel rendelkező lakások és családi házak, valamint irodák és kisebb szolgáltató egységek belső tereinek megtervezését és kialakítását végzi a kereskedelmi forgalomban kapható berendezési tárgyak és műszaki berendezések telepítésével. A lakberendező önállóan vagy alkotótársként megtervezi, kialakítja és berendezi épített környezetünk belső tereit. Ismeri az ember és lakókörnyezete kapcsolatának összefüggéseit, a hazai és nemzetközi trendeket. Tevékenységét tervezői, projekt vezetői és kivitelezési koordinátor szerepben is elvégezheti.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Lakberendező
 • Lakberendező tervező
 • Lakberendezési tanácsadó
 • Lakberendező eladó/értékesítő
 • Lakberendezési látványtervező
 • Enteriőr tervező
 • Enteriőr stylist
 • Tervező asszisztens/koordinátor

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 520 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11863-16 Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő képes legyen a különböző építészet-, bútor-, tárgy- és enteriőrtörténeti korok, nép-rajzi ismeretei között összefüggéseket találni, következtetéseket levonni, főbb jellemzőket absztrahálni és beépíteni alkotó munkájába, biztonsággal közlekedjen az aktuális lakberendezési stílusok, trendek között.

 

11864-16 Kreatív szakmai tervezés (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen ahhoz, hogy lakberendezői feladatait meghatározza, a megoldást egyéni, kreatív módon közelítse meg, ehhez információkat gyűjtsön, kutatómunkát végezzen. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kortárs design alkotóit és alkotásait. A résztvevő biztonsággal képes értelmezni és következetesen használni a vizuális kommunikáció eszközeit, jeleit, szimbólumait. Kreatív tervezői munkája során skiccet, vázlatot, tervet készít hagyományos és számítógépes módszerekkel, tervezői koncepciót alakít ki, a tervezési folyamatot dokumentálja.

 

11865-16 Lakberendezői tervezés és tanácsadás (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen a családi házak, lakások helyiségeinek, irodáknak, kisebb szolgáltató egységeknek, akadálymentes környezetnek funkcionális működésével, bútorok, használati tárgyak, eszközök ergonómiai követelményeivel kapcsolatban, és lakberendezői feladatait magas színvonalon képes legyen ellátni. A résztvevő biztonsággal képes legyen olvasni és értelmezni építészeti, belsőépítészeti, műszaki rajzokat.

 

11866-16 Lakberendezési anyag- és termékismeret (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen a családi házak, lakások helyiségeinek, irodáknak, kisebb szolgáltató egységeknek, akadálymentes környezetnek berendezése során felmerülő anyagok jellemzőivel, megmunkálásuk, feldolgozásuk módszereivel, alkalmazásuk lehetőségeivel kapcsolatban. A résztvevő képes legyen a belsőépítészeti anyagok egyéni szemléletű alkalmazására, a termékek stilisztikai és minőségi jellemzői szerinti választásra.

 

11867-16 Műszaki- és kooperációs ismeretek (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen a családi házak, lakások helyiségeinek, irodáknak, kisebb szolgáltató egységeknek, akadálymentes környezetnek berendezése során felmerülő építészeti alapproblémák elemzéséhez, műszaki előírások feltárásához, megoldásához. A résztvevő biztonsággal forduljon szakági tervezőkhöz, kivitelezőkhöz, közreműködőkhöz műszaki feladatok megoldása érdekében, a szakkifejezéseket tudatosan használja.

 

10587-16 Művészeti vállalkozások működtetése (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alapos tudással rendelkezzen ahhoz, hogy lakberendezői feladatait vállalkozás keretein belül lássa el. A modul során megszerezhető ismeretek szervesen segítik a majdani vállalkozásuk fenntarthatóságát, fejlődési és fejlesztési lehetőségeit, gazdasági stabilitását. Képessé válnak vállalkozásuk és üzleti gondolataikat üzleti tervbe tömöríteni, prezentálni, s így közvetve pályázatokon indulni.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek (záródolgozat) bemutatása és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: A záródolgozat dokumentálási megoldásai és a tervezői gondolkodásmód bemutatása, prezentációja

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek komplex halmazáról.

A vizsgaremek tartalmazza az ajánlati terv szintű dokumentáció egységeit (berendezési- és műszaki alaprajzok, falnézetek, látványtervek, konszignációk, műleírás stb.). A záródolgozatot a szakmai munkában is használható és elfogadható minőségű, nyomtatott formában (papír alapon, manuálisan és/vagy tervező szoftverrel készítve) kell előállítani.

A vizsgatevékenység során a záródolgozat prezentációja történhet a nyomtatott vizsgamunka bemutatásával, vagy elektronikus prezentáció formájában.

A vizsgaremek feladatot a képző intézmény adja ki. A kivitelezés a képző intézmény által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket legkésőbb 15 naptári nappal a szakmai vizsga első vizsganapja előtt kell leadni a vizsgaszervezőnél.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval

A vizsgafeladat ismertetése: Szakmai portfólió prezentációja, melyben a vizsgázó bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit. A prezentáció történhet számítástechnikai eszközök használatával (interaktív módon), vagy a papír alapú dokumentáció bemutatásával.

A portfólió minimális tartalmi követelménye: a tanulmányi időszak alatt készült grafikai, ábrázoló geometriai, szakrajzi és szakmai tervezési munkák bemutatása, mind a szabad kézzel, mind pedig a számítógéppel készült munkákra kiterjedően.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret (Lakberendezői szakfeladatok)

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:

 • 1. témakör: Építészet-, enteriőr-, bútor- és designtörténet, népművészeti ismeretek
 • 2. témakör: Lakberendezési anyag- és termékismeret
 • 3. témakör: Lakberendezési stílusok és színtan
 • 4. témakör: Műszaki- és kooperációs ismeretek (társszakmák befejező szakipari ágai, épületgépészeti ismeretek)
 • 5. témakör: Lakberendezési tervezési alapismeretek (térszervezés, ergonómia, méretezés, helyiségenkénti tervezés)
 • 6. témakör: Művészeti vállalkozások működtetése (marketing ismeretek, jogi ismeretek, vállalkozási ismeretek, értékesítési technikák)


A vizsgafeladat időtartama: tételsoronként 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Lakberendező végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.