Ugrás a tartalomhoz

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
54 841 11, E-000026/2013/A220

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

A képzés elindult: 2020.12.18-án

További információ Jelentkezem
Szombathely

A képzés elindult: 2020. június 13.

További információ Jelentkezem
Székesfehérvár

A képzés elindult: 2020.12.11

További információ Jelentkezem
Tata

A képzés elindult: 2020.12.12.

 

 

 

További információ Jelentkezem
Veszprém

Elindult: 2020.12.11.

 

További információ Jelentkezem

A LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ ...

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Logisztikai ügyintéző
 • Anyag logisztikus
 • Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
 • Beszerzési ügyintéző
 • Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
 • Anyagbeszerzési előadó
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Árufuvarozói ügyintéző

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzés után vezető beosztásba kerülő résztvevők megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit,
 • egyrészt a résztvevők megismerjék a jogi alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást,
 • a résztvevők elsajátítsák a gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit,
 • közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a résztvevők képesek a marketing gazdasági szerepének, helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a résztvevőkkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. A résztvevők részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció fogalmával, jelen-tőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel.

 

10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a logisztika tananyagegység alapvető célja, hogy a résztvevők megismerjék a logisztika fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek együttműködni a hatósággal, szakemberekkel,
 • a megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközöket a résztvevők megismerjék. Legyenek képesek elvégezni termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a minő-ségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni.

 

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok (gyakorlati, írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők a külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják,
 • fentiek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait,
 • a résztvevők az általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait.

 

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok (gyakorlati, írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőket megismertesse a közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, jelentőségével, valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel,
 • a résztvevőket megismertesse az egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel.

 

11786-16 Raktárvezető feladatai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti szerepet foglal el,
 • a résztvevők megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a ver-senytársak adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez.

 

10036-16 A raktáros feladatai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait,
 • a résztvevők megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából igényel különleges bánásmódot.

 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők elsajátítsák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt hatásának jelentőségével. Képessé kell tenni a résztvevőket arra, hogy a kommunikáció helyes megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat,
 • a résztvevőt felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgyalás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.
 • Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.
 • Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.
 • Rendelésütemezési feladatok.
 • Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.
 • Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP).
 • Logisztikai döntések költségeinek értékelése.
 • Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.
 • Minőség a logisztikában.
 • Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.
 • Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.
 • Külkereskedelmi ügylettípusok - export, import, reexport, bérmunka.
 • Közösségi és külkereskedelem.
 • Fizetési módok, eszközök.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A logisztikai rendszer felépítése.
 • Lean elvek érvényesítése.
 • A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.
 • A kiszolgálási színvonal és mérése.
 • A disztribúciós csatornák sajátosságai.
 • A rendelésfeldolgozás folyamata.
 • A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.
 • A termelésirányítás rendszere.
 • A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.
 • Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.
 • Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.
 • Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.
 • Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.
 • Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.
 • Nemzetközi fuvarozási egyezmények.
 • Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.
 • Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.
 • Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.
 • Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.
 • Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.
 • Aktuális INCOTERMS szokványok.
 • Gazdasági integrációk.
 • Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.
 • Árfolyampolitika.
 • Kereskedelmi szerződés.
 • Külkereskedelmi ügyletek.
 • Vámismeretek, vámeljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A raktározás szerepe az ellátási láncban.
 • A raktártechnológia összetevői.
 • Automatikus áruazonosítás és árukövetés.
 • Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.
 • Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.
 • Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
 • A raktározás során használt mérőeszközök.
 • Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.
 • A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.
 • A lean menedzsment eszközrendszere.
 • Minőségbiztosítási szabványok.
 • A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.
 • A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.
 • Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.
 • A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A logisztikai lánc raktártípusai.
 • Raktári folyamatmodulok.
 • A raktártechnológia fogalma, összetevői.
 • A raktárirányítás informatikai rendszere.
 • Tárolási módok és jellemzőik.
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai.
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése.
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása.
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

 

 

A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések