Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági gépész
34 521 08, E-000026/2013/A249

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Érdeklődjön elérhetőségeinken!

További információ Jelentkezem

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ...

Feladata a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Traktorvezető
 • Vegyszeres növényvédőgép kezelője
 • Önjáró betakarítógép kezelője
 • Talajjavítási gépkezelő
 • Talajtisztító gépkezelő
 • Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
 • Mezőgazdasági kotrógépkezelő
 • Mezőgazdasági rakodógép kezelő
 • Nádvágó gépkezelő
 • Növényvédő gépész
 • Cséplőgépkezelő
 • Csíráztató-gépkezelő
 • Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit, foglalkozási ártalmak, balesetek megelőzésének módjait, a villamos áram biztonságtechnikáját, a tűzvédelem szabályait és a természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ismerjék fel a balesetek során keletkezett sérüléseket, és legyenek képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására. Munkavégzés során alkalmazzák a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokat.

 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék az agrárgépészetben alkalmazott anyagok előállítását, tulajdonságait, felhasználási területeit. Ismerjék meg a műszaki ábrázolás módjait, szabályait. Képesek legyenek értelmezni axonometrikus- és alkatrész rajzokat, elkészíteni egyszerű alkatrészek felvételi vázlatát, műhelyrajzát. Ismerjék a gépelemek típusait, alkalmazási területeit, ábrázolását és méretmegadását,
 • a résztvevők ismerjék meg a fémek megmunkálásának módjait, eszközeit és gépeit. Alkalmazás szinten sajátítsák el a fémek alakításának, kézi- és gépi megmunkálásának módjait és technológiáit. Képesek legyenek önállóan egyszerű munkadarabokat, gépelemeket elkészíteni műhelyrajz alapján. Ismerjék meg a fémipari kötések fajtáit, készítését, javítását, a fémek korrózió elleni védelmét.

 

11046-12 Erőgépek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg a mezőgazdasági erőgépek általános szerkezeti felépítését, a szerkezeti egységek feladatát, kialakítását, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a kezelőszervek használatát, az erőgépek üzemeltetésre történő előkészítését, a beállítások alapelveit. Készség szinten sajátítsák el és eredményes hatósági vizsgát tegyenek közlekedési alapismeretekből, valamint a munkavédelmi- és szállítási ismeretekből,
 • a résztvevők ismerjék meg a mezőgazdasági erőgépek, általános szerkezeti felépítését, a szerkezeti egységek kialakítását, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a kezelőszervek használatát, az erőgépek napi- és időszakos karbantartását, a szerkezeti egységek beszabályozását. Képesek legyenek üzemzavar jellegű hibák felismerésére és elhárítására, kisebb javítási munkák elvégzésére. Készség szinten sajátítsák el, és eredményes hatósági vizsgát tegyenek biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési gyakorlatból.

 

11044-12 Mezőgazdasági munkagépek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a rakodógépek alkalmazási területeit, általános szerkezeti felépítését, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a mezőgazdasági munkagépek üzemeltetésre történő előkészítését, a beszabályozás alapelveit és az üzemeltetés szabályait,
 • a résztvevők ismerjék meg a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a mezőgazdasági rakodógépek szerkezeti felépítését. Alkalmazás szinten sajátítsák el a munkagépek erőgéppel történő összekapcsolását, üzemeltetés előtti beállítását, napi karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetésre történő előkészítése során alkalmazzák az elméleti ismereteket, lássák meg az összefüggéseket, alakuljon ki a precíz pontos munkavégzésre való hajlam.

 

11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg a növénytermesztés feltételeit, a termesztésre ható környezeti tényezőket, a termesztett növények jellemzőit, igényeit. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a szántóföldi növények termesztéstechnológiáit. Ismerjék meg a tenyésztett állatok fajtáit, értékmérő tulajdonságait, elhelyezését, szaporítását és takarmányozását. Rendelkezzenek a modern termesztés- és tartástechnológiák ismereteivel és a technológiák megvalósításához szükséges környezetbarát szemlélettel. Ismerjék meg a gazdálkodás alapjait, rendelkezzenek az önálló vállalkozás indításához szükséges munkaügyi-, pénzügyi- és jogi ismeretekkel.

 

11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg a mezőgazdasági erő- és munkagépek működésével, üzemeltetésével kapcsolatos fizikai törvényszerűségeket. Képesek legyenek elvégezni a mezőgazdasági gépek beállításával, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető számításokat, helyesen alkalmazzák a mértékegységek átváltását,
 • a résztvevők alkalmazás szintjén sajátítsák el a mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, rakodógépek üzemeltetésre történő előkészítését, napi- és időszakos karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetése közben alkalmazzák a közúti szállításra és az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat. Helyesen válasszák meg az üzemeltetés jellemzőit, önállóan végezzék a mezőgazdasági gépek üzemeltetését. Képesek legyenek a helytelen beállításból eredő hibák felismerésére és elhárítására, kisebb javítási munkák elvégzésére.

 

11497-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a résztvevő idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját,
 • a rendelkezésre álló óraegység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevőt felkészítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória és az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre

A vizsgafeladat ismertetése: Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, beállítása, hibaelhárítása és előkészítése üzemeltetésre (90 perc)

Adott gépelem, alkatrész készítése, javítása kézi fémmegmunkálással (30 perc)

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Adott mezőgazdasági erő- és munkagép összekapcsolása, karbantartása, beállítása és üzemeltetése (90 perc).

Adott mezőgazdasági rakodógépek, illetve önjáró betakarító gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése (90 perc)

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli vizsga

A vizsgafeladat ismertetése: A központi feladatlap mezőgazdasági munkagépek (50%) mezőgazdasági erőgépek (20%), géprajz, gépelemek (10%), szakmai számítás (10%) és gazdasági ismeretek (10%) témakörökből tartalmaz kérdéseket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Mezőgazdasági gépész végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.