Ugrás a tartalomhoz

Munkavédelmi technikus
52 862 01, E-000026/2013/A070

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Pécs

Elindult szeptember 18-án!

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni! 

További információ Jelentkezem

A MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS ...

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.

Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Munkavédelmi technikus
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 240 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11253-12 Munkavédelmi menedzsment (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a leendő munkavédelmi szakemberekkel a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok rendszerét, azok felépítését, tartalmai és formai követelményeit,
 • készítse fel a leendő munkavédelmi szakembereket arra, hogy a munkáltatói szabályozások elkészítésében aktívan tudjon részt venni, együtt tudjon működni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, szükség szerint a tűzvédelmi megbízottal, a környezetvédelemi szakemberrel, illetve az ellenőrző hatóságokkal,
 • tájékoztatást nyújtson a munkáltatók és a munkavállalók jogairól és kötelezettségeiről, a létesítési követelményekről, a biztonságos munkavégzés érdekében.

 

11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők a rendelkezésre álló jogszabályok követelményeinek ismeretében, a munkáltatónál történő munkavédelmi helyzet felmérése alapján képesek legyenek megbecsülni az adott létesítmény, technológia, berendezés, gép veszélyeztetésének mértékét, és annak emberi szervezetre történő káros hatásának minimálisra történő csökkentését.

 

11255-12 A munkavégzés biztonsága (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos általános feladatait és kötelezettségeit, a munkahelyek kialakítására vonatkozó általános és minimális munkavédelmi követelményeket,
 • a résztvevők megismerjék a munkaeszközök használatával, technológiák alkalmazásával összefüggő veszélyek, veszélyhelyzetek azonosí-tásának és értékelésének ismérveit, a szükséges szervezési intézkedéseket, műszaki és egyéni védelem meghatározásának szempontjait.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon - feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva - meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos munkavégzés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Munkavédelmi technikus szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Munkavédelmi technikus végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.