Ugrás a tartalomhoz

Nyomástartóedény-gépész
32 524 01, E-000026/2013/A027

A NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ ...

A nyomástartóedény-gépész a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos, üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi. Biztosítja a működés és üzemi folyamatok feltételeit, előírások szerinti vizsgálatokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Nyomástartóedény-gépész

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 160 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők elsajátítsák az épületgépész szakmák munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatainak elméleti és gyakorlati tudnivalóit, valamint kialakuljon bennük a környezettudatos szemléletmód

 

11426-12 Nyomástartóedény-gépészi feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők elsajátítsák a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos, szakszerű üzemeltetésének, működtetésének tudnivalóit, valamint a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat szabályszerűen el tudják végezni.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és dokumentálja.
 • Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
 • Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.
 • Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket, segédberendezéseket.
 • Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
 • Közreműködik a nyomástartó rendszer rendeltetés szerinti üzemeltetésében.
 • Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról.
 • Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat.
 • Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérő és irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész elméleti feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
 • A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
 • Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása, vegyi folyamatok biztonsága
 • Áramlástan, áramlástani mérések, szilárdságtan, statika.
 • Nyomástartó edények, vegyipari nyomástartó létesítmények előírásainak biztonsági szabályai
 • Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
 • Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
 • Nyomástartóedény típusok, kialakításai, alkalmazás feltételek.
 • Nyomástartóedények felállításának, működtetésének, vizsgálatainak feltételei.
 • Nyomást létrehozó szerkezetek, kiszolgáló egységeinek jellemzői, feladatuk, kialakításai.
 • Nyomáspróbák megválasztása
 • Üzemeltetési, kezelési, dokumentálási feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)

 

 

A Nyomástartóedény-gépész szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Nyomástartóedény-gépész végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.