Ugrás a tartalomhoz

Nyomástartóedény-gépész
szakképesítés azonosító száma: 07993004

KÉPZÉSI PROGRAM

NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az iparban a max. 12 t/h gőzteljesítményű kazánok és segédberendezéseik kezelése, ellenőrzése, üzemi dokumentációk készítése folyamán előforduló feladatokat megfelelően végezni.
 

A NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • nyomástartó berendezések szakszerű üzemeltetésére, kezelésére,
 • nyomástartó berendezésen kisebb (hegesztés nélküli) javítások elvégzésére (pl. hasadó és törőtárcsa cseréje),
 • megfelelő védőeszközök szakszerű használatára,
 • a gépészeti segédüzemi berendezések szakszerű indítására,
 • szakszerűen gázokat átfejteni a szállítható nyomástartó tartályokból a telepítettekbe,
 • folyamatirányító számítógépeket kezelni, azokon adminisztrálni,
 • mérő és szabályozó műszereket szakszerűen használni, mértékegységeket átváltani,
 • nyomástartó rendszer hálózati, működési kapcsolási rajzát olvasni,
 • kezelni a rendkívüli eseményeket, intézkedni baleseteknél,
 • alkalmazni a környezetvédelmi és energiagazdálkodási előírásokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A nyomástartóedény-gépész feladata minden olyan gázt, és folyadékot használó technológia kezelése, aminek a túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. Feladata továbbá az ezekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, szakmai előképzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 160 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Nyomástartóedény-gépész

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen az iparban a max. 12 t/h teljesítményű gőzkazánoknak folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú tüzelőanyagokkal fűtött tüzelőberendezéseinek kezelése folyamán előforduló feladatokat megfelelően elvégezni.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Erőművi gőzturbina gépész
 • Erőművi kazángépész
 • Gázturbina gépész
 • Hűtéstechnikai-berendezés kezelő
 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
 • Kazángépész (12 t/h felett)
 • Kazánkezelő (max. 12 t/h)