Ugrás a tartalomhoz

Okleveles adóellenőrzési szakértő
62 344 01, E-000026/2013/A056

Az OKLEVELES ADÓELLENŐRZÉSI SZAKÉRTŐ ...

Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti ellenőrzésében. Így egyebek mellett adóhatósági alkalmazottként az érintett országok adóellenőreivel együttműködve részt vesz a határon átnyúló ügyletek ellenőrzésében. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Adótanácsadó
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

 

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: 55 344 01 Adótanácsadó, v. Adótanácsadó szakképesítés

Előírt gyakorlat: 5 év (év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat)

A képzés időtartama: 160 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az ügyletek hazai és nemzetközi szabályozási környezetét,
 • bemutassa az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit,
 • bemutassa a jogrendszer azon eseteit, amelyek gyakran szolgálnak adójogi viták alapjául.
 • felkészítsen tanácsadásra a megbízójának az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartás, és a kötelezettségszegés jogkövetkezményei vonatkozásában.

 

10795-12 Ellenőrzés, adótervezés (írásbeli, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a hazai ellenőrzési rendszer, a pénzügyi és vámhatósági, tulajdonosi, hitelintézeti ellenőrzés jogintézményeit,
 • megismertesse a hazai és nemzetközi ellenőrzési módszereket, valamint az az Európai Unióban működtetett ellenőrzési rendszereket,
 • felkészítsen az adóigazgatási eljárás szabályainak alkalmazására,
 • megismertesse a végrehajtási eljárás intézményrendszerét és bemutassa működését,
 • felkészítsen a nemzetközi adótervezési módszerek, eszközök alkalmazására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat védése, prezentáció.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése Ellenőrzés, adótervezés

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése: A tételsor tartalmazza:

 • a hatósági és tanácsadói ellenőrzés,
 • az adóigazgatási eljárás,
 • a nemzetközi adótervezés és ellenőrzés témaköröket.


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

Az Okleveles adóellenőrzési szakértő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Okleveles adóellenőrzési szakértő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Adótanácsadó
 • Okleveles forgalmiadó-szakértő
 • Okleveles jövedelemadó-szakértő
 • Okleveles nemzetköziadó-szakértő